Formulering

Søg gennem 658.967.420 for den rigtige formulering.
Søg blandt flere milliarder ord i vores fraseologisk ordbog efter hvor ofte de bliver brugt for at finde den korrekt sætningsopbygning. Dette hjælper dig til at forbedre kollokation, ordvalg og syntaks i dit skriftlig arbejde, når du skal vælge en rigtig formulering. Vores formuleringsværktøj fungerer som en kontrollør af korrekt sætningsopbygning, f.eks. ved at sammenligne korrekte eksempler med præpositioner med almen sprogbrug for at give dig det bedste forslag til den rigtige præposition. Vores værktøj hjælper dig med formulering, grammatik og faste vendinger, og hjælper dig med at vælge det rigtige ord og den rigtig ordstilling.

Eksempel: Søg efter den rigtige præposition

Hyppighed Formulering
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on