bab.la Fraser

The bab.la Phrase Dictionary includes thousands of translations of common phrases and expressions. Our phrasebook features ##four categories## with hundreds of different phrases. Each phrase has a situation description to help you with when to use a particular phrase.

 

Frase ordbogen indeholderr tusindvis af almindelige fraser inddelt i fem hoved kategorier: Akademisk Tekst, Forretnings Kommunikation, Ansøgninger og CV, Personlig Korrespondance og Rejse. I hver kategori er meget brugte fraser i samme gruppe alt efter hvilken situation frasen bruges i. Situstions beskrivelsen vil hjælpe dig med at bedømme hvilken kontekst frasen skal bruges i.

Ideen bag frase ordbogen er at bruge den som et værktøj der hjælper med formel skrivning eller hvor det er forvenetet at bruge en bestemt form for stil. Reglerne for formel skrivning er ret strenge, dog er det ofte usagt og meget svært at lære som ikke indfødt. Det mest virkningsfulde eksempel er at skrive en akademisk opgave eller en afhandling, men også forretningsforslag eller breve forventes at have en bestemt stil. Uformel skrivning har også en bestemt stil med en mere personlig eller konverserende tone. I stedet for at prøve på at oversætte en sætning til et fremmedsprog ord for ord kan du bruge denne frase bog til at finde den passende formulering som en indfødt ville have brugt.