Search for the most beautiful word
evolution
tableland

VOTE NOW

Dansk-engelsk oversættelse af "arrestation"

 

"arrestation" engelsk oversættelse

Resultater: 1-9 af 9

arrestation {substantiv}

  arrestation {en} (også: anholdelse)

arrest {substantiv}

Forsvinden, voldtægt, vilkårlig arrestation og henrettelser hører til dagens orden.

Disappearances, rape, arbitrary arrest and execution are the order of the day.

Vores gruppe, bestemt ligesom mange andre her, bifalder denne arrestation.

Our Group, undoubtedly like many others here, welcomes this arrest with open arms.

Endelig det ottende punkt: den vilkårlige arrestation af Tomislav Matanovic.

The eighth and last point is the arbitrary arrest of Tomislav Matanovic.

Aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning Arrestation af general Pinochet

Topical and urgent subjects of major importanceArrest of General Pinochet

På den anden side sætter Öcalans arrestation på ny kurdernes tragiske skæbne på den politiske dagsorden.

Secondly, the arrest of Mr Öcalan once again puts the tragic fate of the Kurds on the political agenda.

arrest {substantiv}

  arrestation {en}

arrest {substantiv}

Forsvinden, voldtægt, vilkårlig arrestation og henrettelser hører til dagens orden.

Disappearances, rape, arbitrary arrest and execution are the order of the day.

Vores gruppe, bestemt ligesom mange andre her, bifalder denne arrestation.

Our Group, undoubtedly like many others here, welcomes this arrest with open arms.

Endelig det ottende punkt: den vilkårlige arrestation af Tomislav Matanovic.

The eighth and last point is the arbitrary arrest of Tomislav Matanovic.

Aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning Arrestation af general Pinochet

Topical and urgent subjects of major importanceArrest of General Pinochet

På den anden side sætter Öcalans arrestation på ny kurdernes tragiske skæbne på den politiske dagsorden.

Secondly, the arrest of Mr Öcalan once again puts the tragic fate of the Kurds on the political agenda.

  anholdelse {en}

arrest {substantiv}

Desuden blev 200 mennesker den 16. august tilbageholdt uden tiltale eller anholdelse.

Moreover, recently, on 16 August, 200 people were detained without charge or arrest.

Kommissionen bifalder S-FOR ' s anholdelse af en formodet krigsforbryder.

The Commission welcomes the recent arrest by S-FOR of a suspected war criminal.

for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig frihedsberøvelse;

in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

For enhver retsstat ville opsporing, anholdelse og forfølgelse af gerningsmændene være en selvfølge.

Any constitutional state would automatically track down, arrest and prosecute the perpetrators.

Det går også på lovgivningen i Belgien, som åbenbart muliggør anholdelse af folk, der er mistænkt for krigsforbrydelser.

It also deals with the law in Belgium which apparently allows the arrest of people suspected of war crimes.

to arrest {verbum}

Da de kom for at arrestere mig, var der ingen til at protestere ".

When they came to arrest me, there was no one left to speak up for me ’.

Da de kom for at arrestere min sigøjnernabo, protesterede jeg ikke, fordi jeg ikke var sigøjner.

When they came to arrest my gypsy neighbour, I did not speak up, because I was not a gypsy.

I den forbindelse er det engelske skridt at lade Pinochet arrestere et godt skridt.

The UK's decision to arrest Pinochet was the right thing to do.

Rådet må således lægge pres på alle dem, som er ansvarlige for SFOR, for at de skal arrestere Karadzic.

The Council must therefore exert pressure on all those who are responsible for SFOR to arrest Karadzic.

Det er på høje tid, at IFOR får mandat til at hjælpe med til at arrestere disse mistænkte for krigsforbrydelser.

It is high time IFOR was given a mandate to help bring about the arrest of these alleged war criminals.

Men det er jo ikke op til nødhjælpsarbejderne at skille eller anholde folk.

But it is no part of the aid workers ' function to separate or arrest people.

Det egentlige problem er, at den har udstedt 21 arrestordrer, og at der ingen er til at anholde de anklagede og heller ingen til at udvise dem.

Its real problem is that 21 arrest warrants have been issued and that no one can be found to arrest the alleged criminals or to extradite them.

De skal gøre alt, hvad der står i deres magt, for at undgå, at der sker attentater, og for at anholde gerningsmænd og bagmænd, noget der desværre ikke altid er sket.

They must do everything they can to prevent attacks and to arrest their perpetrators and instigators, something which unfortunately has not always happened.

Man havde nemlig ganske givet kunnet anholde visse krigsforbrydere, men man gjorde det ikke.

We could have arrested certain war criminals perfectly easily, but we did not do so.

Forhåbentlig vil det snart lykkes at anholde den faldne enehersker over Mesopotamien og hans to sønner, såfremt de fortsat er i live.

It is to be hoped that we will not have too long to wait for the fallen absolute ruler of Mesopotamia and his two sons to be arrested, if they are still alive.
Are you missing a certain translation here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "arrest":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "arrestation" på engelsk

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Fru formand, jeg har en kommentar til fru Hautalas indlæg om fru Lucas ' arrestation på vej til mødet her i dag.

Madam President, I rise following Mrs Hautala's statement about Mrs Lucas being imprisoned on her way to the part-session here today.

Heller ikke denne uretmæssige arrestation kan vi acceptere, og vi opfordrer Kommissionen og Rådet til at fremføre dette i Malaysia.

We cannot tolerate unlawful detention in that case either, and we call on the Commission and the Council to make the appropriate approaches in Malaysia.

Efter deres arrestation udsendte EU den 6. november i fjor en erklæring, hvori den gav udtryk for sin bekymring og opfordrede til frigivelse af alle politiske fanger.

Mr President, speaking on behalf of the Council, I would like to reply in the following terms to Mr Ryan’ s question about opposition figures in Ethiopia.

Siden hans arrestation i Elbiston den 20. oktober 1994 hørte man ikke noget fra fangen, før den 27. april 1995, da politiet meddelte hans kone, at man havde fundet hans lig.

Nothing further was heard of the prisoner until 27 April 1995 when the police advised his wife that his body had been found.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: skærmbillede, slange, rød brandmand, blå brandmand, tællelig

Lignende ord

Arno · Arnold · aroma · aromastof · Aron · arrangement · arrangementer · arrangere · arrangør · Arras · arrestation · arrestere · arrestordre · arrogant · årsag · årsdag · arsenik · årsregnskab · årstid · årstidsbestemt · art