Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Dansk-engelsk oversættelse af "bøger"

 

"bøger" engelsk oversættelse

Resultater: 1-21 af 49

bøger {substantiv}

bøger {fl}

books {fl}

Vi ved, at afbrændingen af bøger betød meget mere end blot afbrænding af bøger.

We know that the burning of books meant much more than the burning of books.

For det andet betyder boghandlen mere for os end bare et salgsnet for bøger.

Secondly, the book trade is more to us than simply a sales network for books.

Det er i dag lettere at producere bøger og i mindre høje oplag end tidligere.

Nowadays it is easier to produce books and in smaller editions than before.

Læserne ønsker også en hurtig levering af bøger, og det er garanteret ved vores system.

The readers also want rapid availability of books, and our system guarantees this.

Millionvis af bøger på vores biblioteker er langsomt ved at blive ødelagt.

Millions of books in our libraries are being destroyed little by little.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "bøger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Men det kan man gøre lige så godt i et land uden fastprisordning for bøger.

But you can do that just as well in a country which has no book price fixing.

Vil De nu på ny tage denne fastpris for bøger op til debat i Nederlandene?

Are you going to raise the issue of book price fixing in the Netherlands again?

Det er synd og skam, at der ikke er flere mennesker, der kan få adgang til sådanne bøger.

It is a desperate shame that not more people can access this kind of book.

Jeg vidste, hvordan jeg i mine bøger kunne bruge underdrivelsen som et middel til kompromis.

I knew how to use understatement as a means of compromise in my literature.

Jeg tror, at disse små boghandler er meget stærkt afhængige af en fastprisordning for bøger.

I believe these small bookshops depend very strongly on this issue of fixed book prices.

Der opstår tværstøtte mellem bøger, der sælger godt og dem, der sælger dårligt.

Cross-subsidisation will occur between good and bad expenditure.

Fastprisordning for bøger overalt eller ej, dette er tendensen.

Whether you have book price fixing everywhere or not, that is the trend.

Denne sammenslutning, også af fastprisordningen for bøger, går under alle omstændigheder igennem.

This process of mergers, in book price fixing too, is happening anyway.

Det var ikke kun fastprisordningen på bøger, det var en slags indavl.

It was not just book price fixing, it was a kind of inbreeding.

Bortset fra det er fastprisordningen for bøger ikke bindende.

Apart from this, the book pricing system does not involve any obligations.

Så siger man, at blot med fastprisordningen for bøger har man tilstrækkelig mangfoldighed i titlerne.

We are also told that only book price fixing allows there to be enough variety in titles.

De kan ikke komme som bøger og bagefter som oversættelser.

They cannot appear first in book form and then as translations.

Med eller uden fastprisordning for bøger bliver der heldigvis bragt flere og flere titler på markedet.

With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.

Også min gruppe er for det rådgivende udvalg om bøger.

My group too favours an advisory committee on the book trade.

Vi bør dog ikke foregribe debatten om disse to bøger.

We should not pre-empt the discussion of these two papers.

Kort sagt fremmer fastpris på bøger den kulturelle udvikling i Europa, uden at vi behøver at bede om støtte.

In short, book pricing promotes cultural development in Europe without the need for subsidies.

Personligt går jeg ind for en fastprisordning for bøger.

Personally, I am in favour of fixed book prices.

En simpel, tydelig toldlov viser sig pludselig at medføre et reglement på tre tykke bøger.

A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.

Det relevante marked kan for os, hvad angår bøger, ikke reduceres til de nationale grænser.

For us the relevant market is the market to which the book relates and it cannot be reduced to national borders.

Så siger man også: Hvis der ingen fastprisordning for bøger er, kommer mange mindre boghandler til at gå fallit.

Then too we are told that, without book price fixing, a lot of smaller bookshops will go under.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: korstog, cholesterin, æblet falder ikke langt fra stammen, sneakersokker, charlatan

Lignende ord

bytning · bytte · byttehandel · BZ'er · bøddel · bøde · bøf · bøffel · bøg · bøge-ordenen · bøger · bøgetræ · bøh · Bøhmen · bøje · bøjelig · bøjet · bøjle · bøjning · bølge · bølgedal

Mere i den dansk-tyske ordbog.