Tilbud om praktikpladser i mange lande

Dansk-engelsk oversættelse af "bøger"

 

"bøger" engelsk oversættelse

Resultater: 1-15 af 15

bøger {substantiv}

bøger {fl}

books {fl}

Vi ved, at afbrændingen af bøger betød meget mere end blot afbrænding af bøger.

We know that the burning of books meant much more than the burning of books.

For det andet betyder boghandlen mere for os end bare et salgsnet for bøger.

Secondly, the book trade is more to us than simply a sales network for books.

Det er i dag lettere at producere bøger og i mindre høje oplag end tidligere.

Nowadays it is easier to produce books and in smaller editions than before.

Læserne ønsker også en hurtig levering af bøger, og det er garanteret ved vores system.

The readers also want rapid availability of books, and our system guarantees this.

Millionvis af bøger på vores biblioteker er langsomt ved at blive ødelagt.

Millions of books in our libraries are being destroyed little by little.

bog {substantiv}

bog {en}

book {substantiv}

Det har vi udvalg til, og nogle gange er det også nyttigt at læse en god bog.

We have committees for this purpose, and sometimes reading a good book has its uses.

Jeg vil her blot henvise til Michael Polanyis store bog om» The Great Transformation«.

I refer here to Michael Polyanis's great book on " The Great Transformation '.

Nederlandene har udgivet en bog om menneskerettigheder, og det er vigtigt.

The Netherlands has published a book about human rights, and that is important.

Derpå gav Statsskriveren Sjafan Kongen den Meddelelse: "Præsten Hilkija gav mig en Bog.

Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest hath given me a book.

Og dersom nøgen ikke fandtes skreven i Livets Bog blev han kastet i Ildsøen.

And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "bøger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Jeg vidste, hvordan jeg i mine bøger kunne bruge underdrivelsen som et middel til kompromis.

I knew how to use understatement as a means of compromise in my literature.

Der opstår tværstøtte mellem bøger, der sælger godt og dem, der sælger dårligt.

Cross-subsidisation will occur between good and bad expenditure.

Med eller uden fastprisordning for bøger bliver der heldigvis bragt flere og flere titler på markedet.

With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.

Vi bør dog ikke foregribe debatten om disse to bøger.

We should not pre-empt the discussion of these two papers.

En simpel, tydelig toldlov viser sig pludselig at medføre et reglement på tre tykke bøger.

A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.

Jeg tror, at der er tale om en vis beskyttelse af disse små boghandler i forbindelse med fastprisordningen for bøger.

I believe that fixed prices do indeed offer these small bookshops a certain degree of protection.

Man vil så begynde at forpligte de forlæggere, der har gavn af fastprisordningen for bøger, til at udgive værdifulde værker.

We should start by placing an obligation on publishers who benefit from price fixing to publish quality works.

Migration kan betragtes som en trussel, som det tydeligt og ofte er illustreret i nyere tid i Oriana Fallacis bøger.

There has been institutional inflation in Euro-Mediterranean cooperation with the constant creation of new institutions and bodies.

Der findes ingen bøger.

Their minds are under attack as well.

Filmen fortjener en politik, som tager sigte på bevarelse af filmarven, i lighed med politikkerne til bevarelse af bygninger, malerier eller bøger.

A few decades later, Georges Méliès invented the cinema of spectacle and of the imagination.

Der er fare for, at de små boghandlere, især på landet og i små byer, forsvinder, og dermed formindskes adgangen til bøger.

There is a risk that small bookshops will disappear, especially in the countryside and in smaller towns, and that with it, accessibility will decrease.

Sådanne individuelle andragender siger mere end mange, tykke bøger, og dermed bliver der sat levende ansigter på den situation, som handicappede mennesker til daglig står i.

Such individual petitions speak volumes and put a human face on the situation faced daily by people with disabilities.

Der udgives kun omkring 20 bøger om året på mordvin-sproget, som tales af omkring 1 million mennesker; der findes ikke nogen dagblade, og der undervises ikke på sproget på en eneste skole.

Russia’ s policy towards ethnic minorities, however, once again confirms that President Putin’ s deeds do not match his words.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

bytning · bytte · byttehandel · BZ'er · bøddel · bøde · bøf · bøffel · bøg · bøge-ordenen · bøger · bøgetræ · bøh · Bøhmen · bøje · bøjelig · bøjet · bøjle · bøjning · bølge · bølgedal

Mere i den dansk-tyske ordbog.