Resumé

Vores team blev informeret om, at oversættelsen for "bestilte" mangler.

Mød bab.las maskot Joppe på Facebook

Dansk-engelsk oversættelse af "bestilte"

Oversættelse

"bestilte" engelsk oversættelse

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "bestilte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Så inviterede vi 12 mere til middag, men vi bestilte desværre ikke ekstra mad.

We then invited 12 more people to the table but I am afraid we did not order any extra food.

Personlig finder jeg det meget kedeligt, at Kommissionen bestilte denne undersøgelse så sent.

I personally find it most regrettable that the Commission commissioned this study so late.

Vi bestilte oprindeligt en fast menu til vores familie på 12 personer.

We originally ordered a set meal for our family of 12 people.

Kommissionen lovede at offentliggøre resultaterne af en undersøgelse, som de bestilte i oktober sidste år.

The Commission promised to publish results of a study they commissioned last October.

Vores gruppe bestilte for et år siden en rapport.

A year ago, our group commissioned an expert report on this issue.

Med baggrund i dette mener jeg, at det kun er en opt in-løsning, der kan beskytte forbrugerne effektivt mod ikke-bestilte reklamer.

In the light of this, I consider that only an opt-in solution can effectively protect consumers from unsolicited advertisements.

Vedrørende regnskabssystemet vil jeg gerne endnu en gang pege på, at Kommissionen i 2000 bestilte en undersøgelse af regnskabsvæsenet.

On the accounting system, let me reiterate that, in the year 2000, we commissioned a study to review the accounting system.

Uanset hvem der bestilte mordet, vidste de, at ofret var en person med en ubøjelig moral, et symbol på sandhed og uafhængig journalistik.

Whoever ordered the killing knew that the victim was a person of unyielding character, a symbol of truth and independent journalism.

Allerede før forhandlingerne bestilte vi en undersøgelse om ex post-vurderingen af den løbende protokol og om en impaktanalyse af den nye protokol.

Even before negotiations commenced, we commissioned a study on the ex post-evaluation of the current protocol and to analyse the impact of the new one.

Jeg vælger at gå mod den holdning, som min partigruppe har indtaget, hvad angår reglerne om at sende ikke-bestilte reklamer ud til forbrugerne via e-mail.

I choose to vote against the position adopted by my political group when it comes to the rules about sending out unsolicited advertisements to consumers via e-mail.

Det Forenede Kongerige indfører en klimaændringsafgift til april næste år, og derfor bestilte jeg en undersøgelse af dennes indvirkning på industrien i min egen valgkreds.

Because the UK is introducing a climate change levy next April, I commissioned research on the effects of this on industry in my own constituency.

Hvad angår Sofia, vil jeg nævne tre eksempler: kriminalitet, korruption, Kosloduj! 173 bestilte mord siden 1990 - ingen af dem er opklaret. korruption - gennemgående på alle områder.

Three examples from Sofia: crime, corruption, Kozloduj! 173 contract killings since 1990 – none of them have been cleared up.

Det vil således med bestilte afgørelser levere påskud til diverse interventioner, også krige, som angiveligt skal forsvare menneskerettighederne.

The aim is to have a submissive Council that can be turned into an agency which will judge infringements of human rights with partiality and against the criterion of imperialist ambitions.
 

Forum resultater

"bestilte" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Mere i den engelsk-danske ordbog.