Resumé

Vores team blev informeret om, at oversættelsen for "eksekveret" mangler.

Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Dansk-engelsk oversættelse af "eksekveret"

Oversættelse

"eksekveret" engelsk oversættelse

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "eksekveret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Vi har ingen rapporter om, hvorvidt dødsstraffen over fru Ayubi er blevet eksekveret.

We have no reports as to whether the death sentence on Ms Ayubi has been carried out.

Bare i løbet af de sidste måneder er der blevet eksekveret dusinvis af dødsdomme ved stening.

Only in recent months have tens of death sentences by stoning been pronounced in Iran.

Så vidt det er os bekendt, er dødsdommene endnu ikke eksekveret.

As far as we are aware, the death sentences have not yet been carried out.

Man frygter, at dommen allerede er blevet eksekveret i Syrien.

We fear that the sentence might already have been carried out in Syria.

For det andet bliver de fældede domme ofte ikke eksekveret.

What is the Commission going to do to support the Chinese in their efforts to this end?

Vi må ikke stille os tilfreds med dette og blot håbe på, at en dødsdom i Tyrkiet måske ikke bliver eksekveret.

We should not be content to hope that a death sentence in Turkey will perhaps not be carried through.

Selv om der ikke er eksekveret dødsdomme i Tyrkiet siden 1984, er mere end 69 personer blevet dømt til døden.

Although no death penalties have been carried out in Turkey since 1984, over 69 people have been sentenced to death.

I Tyrkiet har der godt nok ikke været eksekveret dødsdomme siden 1984, men der er stadig mennesker, som dømmes til døden.

No death sentences have been carried out in Turkey since 1984, it is true, but people are still condemned to death.

Ad diplomatisk vej har vi forsøgt at hindre, at de blev idømt dødsstraf, og først og fremmest at straffen blev eksekveret.

We are using diplomatic channels to try and ensure that the death penalty is not imposed or, more to the point, is not carried out.

Samtidig har regimet afsagt stadig flere dødsdomme og eksekveret flere af disse domme, som allerede er fordoblet i antal i forhold til 2002.

The situation has not only failed to improve but has actually worsened from all points of view.

Ifølge EU-diplomater i Teheran er der imidlertid ikke blevet eksekveret nogen dødsstraffe ved stening i Iran i de sidste tre år.

According to European Union diplomats in Teheran, however, no death sentence by stoning has been carried out in Iran during the last three years.

For at bekræfte at kald til _trackPageview foretages korrekt, kan du kontrollere rapporten Top Content 24-48 timer, efter den opdaterede sporingskode er blevet eksekveret.

To verify that _trackPageview is being called correctly, you can check your Top Content report 24-48 hours after the updated tracking code has been executed.

For at bekræfte, at kald til _trackPageview foretages korrekt, kan du kontrollere rapporten Top Content 24-48 timer, efter den opdaterede sporingskode er blevet eksekveret.

To verify that _trackPageview is being called correctly, you can check your Top Content report 24-48 hours after the updated tracking code has been executed.

For at bekræfte, at kaldet til pageTracker foretages korrekt, kan du kontrollere rapporten Topindhold 24-48 timer, efter at den opdaterede sporingskode er blevet eksekveret.

> ~~~ To verify that pageTracker is being called correctly, you can check your Top Content report 24-48 hours after the updated tracking code has been executed.

Jeg taler om de beklagelige eksekutioner, der for nylig har fundet sted i Korea. og hvormed praksis i de sidste to år, hvor dødsstraffe ikke blevet eksekveret, på ny er ændret.

I am talking about the unfortunate executions which happened in Korea recently, and with which the practice of the past two years not carry out death sentences, was altered again.
 

Forum resultater

"eksekveret" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.