Sådan skriver man et brev på engelsk

Dansk-engelsk oversættelse af "fordømme"

 

"fordømme" engelsk oversættelse

Resultater: 1-24 af 365

fordømme {verbum}

Parlamentet kan ikke ignorere disse forbrydelser og bør fordømme attentaterne.

This Parliament cannot ignore these crimes, and we should condemn these attacks.

Mens alt dette sker, nøjes Parlamentet med at læne sig tilbage og fordømme terror.

While all this is going on, Parliament is happy to sit back and condemn terrorism.

Har vi brug for ad hoc-udvalgets resultater for at fordømme overgrebene i Tjetjenien?

Do we need the results of the ad hoc committee to condemn the abuses in Chechnya?

Vi bør fordømme denne type handlinger både uden for og inden for Den Europæiske Union.

We should condemn these sort of acts outside the European Union as well as inside.

Jeg mener ikke, at Parlamentet kan fordømme den slags voldshandlinger nok.

I think that this Parliament cannot condemn such acts of violence enough.

fordømme {vb.} (også: forbande)

Ideologisk kan man fordømme konkurrencen, eller man kan hæve den til skyerne.

Ideologically, competition can be damned or praised to the skies.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "fordømme" på engelsk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "fordømme" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Til slut vil jeg endnu en gang i Europa-Parlamentet strengt fordømme sexturismen.

To conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.

Parlamentet kan ikke ignorere disse forbrydelser og bør fordømme attentaterne.

This Parliament cannot ignore these crimes, and we should condemn these attacks.

Mens alt dette sker, nøjes Parlamentet med at læne sig tilbage og fordømme terror.

While all this is going on, Parliament is happy to sit back and condemn terrorism.

Det benægter holocaust og udbreder nazistisk inspirerede fordomme om udlændinge.

They deny the Holocaust and spread Nazi-inspired prejudices about foreigners.

Det handler om menneskers frygt og håb, om chancer og risici, om fordomme og fakta.

It is about people's hopes and fears, opportunities and risks, prejudice and fact.

Vi ønsker ikke at fordømme kassationsretten, men at understrege mangelen på kultur.

We do not wish to judge the Court of Appeal, but to highlight a lack of culture.

Det her drejer sig ikke om endnu en gang at fordømme vejene på alle områder.

This is not about singling out the roads yet again for wholesale condemnation.

Som fru Eriksson også anerkendte, har vores handling ikke noget at gøre med fordomme.

Our action, as she was good enough to acknowledge, owes nothing to prejudice.

Det er ikke tilstrækkeligt blot at fordømme Israel, der bør træffes foranstaltninger.

Mr President, the best conflict prevention measure is respect for human rights.

De må uden tvivl i vort samfund kæmpe med mange fordomme og vanskeligheder.

They certainly have to struggle with many prejudices and difficulties in our society.

Når dette er sagt, vil jeg ganske kort bringe en række fordomme ud af verden.

Having said that, I would like very briefly to eliminate a few prejudices.

Sådanne fordomme burde ikke optræde i en objektiv redegørelse for en nations tilstand.

Such prejudices should not figure in an objective account of the state of a nation.

Vi bør fordømme denne type handlinger både uden for og inden for Den Europæiske Union.

We should condemn these sort of acts outside the European Union as well as inside.

Vi skal fordømme det, hver gang det forekommer, også når det sker i EU-landene.

These must always be criticised, and when they occur in EU countries too.

Jeg mener ikke, at Parlamentet kan fordømme den slags voldshandlinger nok.

I think that this Parliament cannot condemn such acts of violence enough.

Men den kan heller ikke begrænse sig til blot at fordømme disse krænkelser.

Yet nor can it restrict itself to a mere denunciation of such violations.

Jeg vil sige, at der er god grund til at fordømme det, Renault har gjort.

I would say that there is good point in condemning the action by Renault.

Vi skal fordømme alle handlinger, som for kvinder har lemlæstelse eller døden til følge.

We must condemn all practices which lead to the mutilation or death of women.

Da jeg kom til Bruxelles havde jeg ærlig talt et par fordomme vedrørende nationaliteter.

To be quite honest, when I came to Brussels, I had a few prejudices about nationalities.

Endelig opfordrer vi Rådet til at fordømme forholdene på det stærkeste.

In conclusion, we call on the Council to issue strong words of condemnation.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Tag et kig på den dansk-engelske ordbog af bab.la.