bab.la Language World Cup 2015

BG
VS
SV
Любя Ви Jag älskar dig

Vote for your favourite language!

Dansk-engelsk oversættelse af "forhandler"

 

"forhandler" engelsk oversættelse

Resultater: 1-23 af 303

forhandler {substantiv}

dealer {substantiv}

Et supermarked ville kunne blive forhandler af et eller flere mærker, hvis det opfylder de kriterier, der er fastlagt af producenten.

A supermarket could become a mono- or multi-brand sales dealer if it satisfied the criteria laid down by the manufacturer.

Den lille forhandler bliver gjort til offer her, men han har meget at tjene på en reform af forhandlervirksomheden, som fru Villiers har sagt.

The small dealer is being invoked as a victim here, but he has much to gain from a reform of franchising, as Mrs Villiers has said.

De råder over et effektivt forhandler- og distributionsnet, og desuden vil der altid være mange kunder, som sætter pris på originale reservedele.

They operate an effective dealer and sales network and there will always be plenty of customers who prefer to use factory-produced components.

Jeg kører ikke til et dyrt karosseristed og lader min bil afmelde dér, men kører derimod til min forhandler, som bor i samme landsby som jeg, og som har gjort sådanne ting for mig i årevis.

After all I would not drive to some posh body repair shop to have my car deregistered, I would go to my local dealer who lives in my village and has been looking after my car for years.
negotiator {substantiv}

Jeg tror, at hans erfaring som forhandler på højeste plan i EU vil bære frugt.

I believe his experience as a negotiator at the highest EU level will bear fruit.

Jeg er udpeget som forhandler under disse drøftelser for Europa-Parlamentet.

I have been nominated to act as a negotiator at these talks for the European Parliament.

Ordføreren har i de forløbne år vist sig som en vedholdende forhandler.

The rapporteur has shown himself to be a tough negotiator over all these years.

Kommissionen er ikke forhandler vedrørende disse udadrettede aftaler.

The Commission is not the negotiator of these agreements in the external arena.

Dernæst vil jeg, som Unionens forhandler, udtrykke min glæde over Schwaiger-betænkningen.

Next, as the Union's negotiator, I would like to express my pleasure at the Schwaiger report.

forhandler {en} (også: videreforhandler)

reseller {substantiv}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "forhandler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Hr. formand, jeg vil gerne starte med at forklare nøjagtig, hvad vi forhandler.

Mr President, I would like to start by explaining exactly what we are discussing.

Det er en realitet, og det må der tages hensyn til, når vi forhandler med Sydafrika.

It is a reality and has to be taken into account when negotiating with South Africa.

Vi lader nogle gange til at glemme, at det er decharge for 1998, vi forhandler om.

Sometimes we seem to forget that we are dealing with the discharge in respect of 1998.

Jeg forhandler ikke selv, men det har jeg ladet mig fortælle fra mange sider.

I personally am not involved in negotiations, but several people have told me as much.

Det vil vi godt forhindre, og derfor forhandler vi om dette spørgsmål i dag.

That is something we want to prevent, and that is why we are having this debate today.

En anden variant, jeg netop har hørt, er, at vi ikke forhandler og kun stemmer.

Another variant I have just heard mentioned would be not to have a debate, only a vote.

Og nu, hvor der næsten ikke er nogen tid tilbage, forhandler vi med uret sat i stå.

And now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.

Hr. formand, vi forhandler i dag om produktsikkerhed i al almindelighed.

Mr President, today we are debating a proposal on general product safety.

Det betyder mere end 1 000 i dag og mere end 50, mens vi forhandler om denne betænkning.

That means over 1, 000 today and over 50 while we are debating this very report.

Min første bemærkning er: Det skal fremstå klart, hvem der forhandler fra amerikansk side.

The first is this: it must be made clear who is negotiating on the US side.

De mødes hver uge i Bruxelles og forhandler hovedparten af vores love.

They meet every week in Brussels and negotiate the larger part of our laws.

Man forhandler om alle disse slags bilaterale aftaler, der skal være.

All these types of bilateral agreement that are required are being negotiated.

Vi forhandler nu om vores betænkning om værftsindustriens situation i Den Europæiske Union.

We are now discussing our report on the situation in world shipbuilding.

Europa-Kommissionen har for nylig udnævnt en ny forhandler over for Algeriet.

The European Commission recently appointed a new delegate to Algeria.

Det andet punkt er, at Europa i denne globale situation ikke forhandler med én stemme.

The second point is that, in today's global world, Europe is not negotiating with one voice.

Jeg håber, at det center, som vi forhandler om i dag, bliver funktionsdygtigt meget hurtigt.

I hope that the centre we are discussing today will very soon become operational.

Det direktiv, vi forhandler om, kan bidrage til at forbedre den kliniske forskning i Europa.

The directive we are discussing can help improve clinical research in Europe.

De gav eksemplet med en forhandler i Amsterdam, som kan åbne en filial i London.

You have given the example of the distributor in Amsterdam who could open a branch in London.

Hr. formand, det budget, som vi nu forhandler om, er kendetegnet ved to forhold.

Mr President, the budget we are now debating has two main features.

Det er en fremragende betænkning, vi forhandler om i dag, og min gruppe vil stemme for den.

The report we are debating today is an excellent one, and my group will vote in favour of it.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Halloween, julekort, vaffel, skoletaske, sejlbåd

Lignende ord

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.