Produktiv stilstand:

Spil Husk spillet!

Dansk-engelsk oversættelse af "frugtbar"

 

"frugtbar" engelsk oversættelse

Resultater: 1-26 af 33

frugtbar {adjektiv}

frugtbar {adj.}

fruitful {adj.}

Det sætter vi stor pris på, og vi ser frem til en meget frugtbar kamp i de kommende år.

We greatly appreciate this, and we rely on a very fruitful campaign in the years to come.

Pique har nævnt, var den politiske dialog værdifuld, fri og frugtbar.

As Mr Pique has indicated, the political dialogue was rich, free and fruitful.

Kontakten med Kommissionen har i den forbindelse også været meget frugtbar.

In this connection, our meetings with the European Commission have also been very fruitful.

Vi bør åbne den europæiske horisont og give mulighed for en frugtbar udveksling af erfaringer.

We must open the European horizon to them, allowing a fruitful exchange of experiences.

Jeg ønsker Dem et behageligt ophold og en meget frugtbar forhandling.

I hope they have a pleasant stay and a very fruitful debate.

frugtbar {adj.}

fertile {adj.}

Komplicerede forretningsgange er en yderst frugtbar grobund for øget svindel og korruption.

The complexity of the processes are fertile ground for encouraging fraud and corruption.

Det er en frugtbar basis for ulovlig våbenhandel og banditter.

That is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.

Vi vil gerne takke ordføreren for hendes arbejde og håber, at idéerne falder på frugtbar jord hos Kommissionen!

We thank the rapporteur for her work and hope that the suggestions fall on fertile ground at the Commission!

Det er et land med frugtbar jord, det er rigt på mineraler, og det er beboet af fattige, syge og sultne mennesker.

It is a country with fertile land, vast mineral wealth, populated by people who are poor, sick and starving.

Der er tale om et klassisk eksempel på imperialistisk ekspansion, der er faldet i frugtbar jord efter det socialistiske systems fald i Europa og opløsningen af USSR.

It is a classic example of imperialist expansionism which has found fertile ground following the collapse of the Socialist system in Europe and the break up of the USSR.

frugtbar {adj.} (også: rundhåndet, gavmild, frodig)

bountiful {adj.}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "frugtbar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Dette vil skabe en endnu mere frugtbar grobund for al-Qaedas terroraktioner.

This will provide even more grounds for the terrorist actions of al-Qa’ ida.

Vil Cotonou-aftalen være mere frugtbar end de forudgående Lomé-konventioner?

Will the Cotonou Agreement yield more results than its Lomé predecessors?

Først da kan den være frugtbar, og først da får den sin sjæl.

Only then can it bear fruit, and only there lies the soul of such dialogue.

Hr. formand, mange tak for en interessant og frugtbar debat.

Mr President, thank you very much for an interesting and valuable debate.

Som en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord.

Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.

Jeg vil synge en Sang om min Ven en Kærlighedssang om hans Vingård: Min Ven han havde en Vingård på en frugtbar Høj.

Now will I sing to my wellbeloved a song of my beloved touching his vineyard.

Dermed opstod der en frugtbar yngleplads for maoistisk oprørskhed, som kostede 7.000 menneskeliv.

Although putting an end to the civil war is the first priority, at no time must respect for human rights be neglected.

At det er en frugtbar grobund for korruption og internationalt organiseret kriminalitet, kan ikke være ligegyldigt for os.

That this is a breeding ground for corruption and international organised crime cannot be a matter of indifference to us.

Udviklingen på Balkan har vist, at det absolut er muligt at udforme et sådant samarbejde fra EU ' s side på en frugtbar måde.

Developments in the Balkans have shown that it is quite possible for the European Union to shape this cooperation productively.

Denne åbenhed giver mig tilstrækkelig tillid til, at den permanente dialog, som vi skal føre med ECB, vil blive frugtbar.

This openness of spirit gives me enough faith in the fruitfulness of the constant dialogue which we will enter into with the ECB.

Jeg håber, at mange af Europa-Parlamentets medlemmer vil være til stede på mødet, hvilket vil give en indholdsrig og frugtbar debat.

In addition, I hope that many Members of this Parliament will attend the conference, thus fostering a rich and productive debate.

Jeg mener, at vor forhandling måske ville være noget mere frugtbar, hvis De ikke altid pådutter mig, at jeg vil noget andet, end jeg siger.

I think we would get a good deal further if you did not always suspect me of saying one thing and meaning another.

På en frugtbar Mark ved rigeligt Vand var den plantet for at skyde Grene bære Frugt og blive en herlig Vinstok.

It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.

En EØS-model, som fører til medlemskab og samtidig belønner, ville på sin side være frugtbar også for medborgeropinionens skyld.

An EEA model, which led to membership, and, at the same time, was a reward scheme, would be productive also as far as public opinion was concerned.

Hr. formand, alt i alt bidrager betænkningen til, at der kan skabes en frugtbar forbindelse mellem Europas og udviklingslandenes landbrugssektorer.

Overall, the report contributes towards achieving a productive relationship between the agricultural sectors of Europe and the developing countries.

Til slut er der tilbage at håbe, at det i det kommende århundrede lykkes os at skabe et klima, hvor racisme ikke længere får lov at vokse på frugtbar jord.

Finally, we can but hope that we succeed in the course of the coming century in creating a continent in which racism can no longer take root.

I dag er forbindelserne mellem EU og Kina inde i en meget aktiv og frugtbar fase, og de bilaterale forbindelser er mere modne, sunde og stabile end nogensinde.

We have to understand that China is a great country with a population three times the size of the European Union.

Jeg er dog bange for, at man ikke kan sige, at Kommissionens arbejde kommer med en modig og frugtbar løsning på dette omfattende problem.

However, this work of the European Commission cannot surely be regarded, I am afraid to say, as having provided a bold and effective solution to this big problem.

Jeg mener, at hvis vi skal have en reel og frugtbar debat om socialpolitik, må vi stille de grundlæggende og vanskelige spørgsmål om EU ' s makroøkonomiske politik.

The reality is that social Europe has been very much a ‘ frill’ or an ‘ add-on’ to the broader game plan of this Union.

I skal indtage alle befæstede Byer og alle betydelige Byer alle Frugttræer skal t fælde alle Kilder skal I tilstoppe og al frugtbar Agerjord skal I ødelægge med Sten!

And ye shall smite every fenced city, and every choice city, and shall fell every good tree, and stop all wells of water, and mar every good piece of land with stones!
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

fromhed · front · frontal · frontend- · frossen · frost · Fru · frue · frugt · frugtavl · frugtbar · frugtbarhed · frugthave · frugtkød · frugtplantage · frugtsom · frugttræ · fruktose · frustration · frustrere · fryd

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.