Mød bab.las maskot Joppe på Facebook

Dansk-engelsk oversættelse af "kvæg"

 

"kvæg" engelsk oversættelse

Resultater: 1-23 af 89

kvæg {substantiv}

kvæg {et} [zool.]

cattle {k.fl} [zool.]

Vi hilser initiativer om stærk begrænsning af transport af levende kvæg velkommen.

We welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.

Hvis dette kvæg ikke leveres af medlemsstater, vil de blive leveret andre steder fra.

If these cattle are not supplied by Member States then they will be found elsewhere.

Infektioner hos kvæg og får er forsvindende lille, så vi kan roligt spise røde bøffer.

Infection in cattle and sheep is negligible so we can continue to eat our rare steak.

Hvor der er tale om gødning og urin fra kvæg, anvendes ordene affald og spildevand.

It uses the terms 'waste ' and 'waste water ' when referring to cattle dung and urine.

Vi ønsker at vide præcis, hvilke produkter der indgår i foderet til kvæg.

We want to ascertain the exact content of products which go into cattle feed.

kvæg {et} (også: kreaturbestand)

livestock {substantiv}

Ikke blot med almindelige opsparinger, ofte er også huse, kvæg osv. solgt med henblik herpå.

They put in not only their ordinary savings, but often sold their houses, livestock and so on.

Nogle steder må man sælge kvæg, fordi man mangler vand og foder.

On one side of the planet, we have to sell livestock due to a lack of water and fodder.

Ved et kommende udbrud af mund- og klovsyge må der ikke blive tale om massiv nedslagtning af sundt kvæg.

A future outbreak of foot and mouth must not lead to the mass slaughter of healthy livestock.

Tabene for de landbrugere, der opdrætter kvæg, er kolossale.

The losses to livestock farmers are colossal.

Det, vi landmænd giver vores kvæg som foder, er lige så vigtigt for os som senere for forbrugerne.

What we feed our livestock is just as important to us farmers as it is to the consumers who subsequently buy our meat.

kvæg- {adjektiv}

kvæg- {adj.} (også: sløv, bøvet)

bovine {adj.}

Beløbet udgjorde en femtedel af den samlede eksportstøtte til kvæg.

This was one fifth of all export aid for bovine animals.

Den endelige rapport om projektet, som omfattede får og geder såvel som kvæg, forelå i 2002.

The final report of this project, which included sheep and goats, as well as bovine animals, was completed in 2002.

BSE-krisen har vist, at identifikations- og registreringssystemerne for kvæg bør forbedres.

The BSE crisis has demonstrated that the identification and registration systems for bovine animals are in need of improvement.

Hr. formand, det, vi har med at gøre her, er forslag til ændring af et direktiv om handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

Mr President, we are dealing here with amendments to a directive concerning the intra-Community trade in bovine animals and swine.

En obligatorisk ordning med mærkning af oksekød kan ikke være bedre end mærkningsordningen for kvæg og registreringen af alle bevægelser.

A compulsory labelling system for beef can only be as good as the system for registering bovine animals and all their movements.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "kvæg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Det går ud på elektronisk genkendelse af chips, der implanteres i kvæg.

This works by the electronic recognition of chips implanted into the animals.

Den maksimale transporttid for levende kvæg skal gøre dem overflødige.

The maximum period of transport for live animals should make these redundant.

Styrk mig med Rosinkager kvæg mig med Æbler thi jeg er syg af Kærlighed.

Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love.

Han svarede: "Efter mine Brødre; sig mig hvor de vogter deres Kvæg!

And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks!

slagted sit Kvæg og blanded sin Vin hun har også dækket sit Bord;

She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.

lod sit Folk bryde op som en Hjord ledede dem som Kvæg i Ørkenen

But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.

Den der slår et Stykke Kvæg ihjel skal erstatte det et levende Dyr for et levende Dyr.

And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.

Hvi skal vi regnes for Kvæg og stå som umælende i dine Øjne?

Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?

Den retfærdige føler med sit Kvæg gudløses Hjerte er grumt.

A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.

Antallet af slagterier er faldet drastisk, og transporten af kvæg er steget eksplosivt.

I should like to home in on one specific point in the report, namely the EU’ s animal disease policy.

Kvæg er vegetarer og optager kun animalske proteiner i ungdyrsstadiet i form af modermælk.

I would also like to deal with a subject that for years has been close to Mrs Roth-Behrendt’ s heart.

Hr. formand, jeg stemte for forslaget om mærkning af kvæg.

Mr President, I voted for the measure on the labelling of beef.

Og I må heller ikke nyde noget som helst Blod af Fugle eller Kvæg hvor I end opholder eder;

Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.

var jeg et Dyr og fattede intet jeg var for dig som Kvæg.

So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.

Den der slår et Stykke Kvæg ihjel skal erstatte det; men den der slår et Menneske ihjel skal lide Døden.

And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.

Med hensyn til landbruget har udvalget givet eksportstøtten til levende kvæg sin egen separate budgetpost.

The proposal in the wake of the debate by the Committee on Budgets contains many important areas of focus.

Hr. formand, denne betænkning om transport af heste og andet levende kvæg er ikke faldet ned fra himlen.

Mr President, this report on the transport of horses and other animals has not just appeared from nowhere.

I Tyskland er vi kommet langt med mærkning af kvæg.

We have made good progress with beef labelling in Germany.

Den yngste positivtest blev fundet hos kvæg, der var 41 måneder gammelt.

The youngest positive test was found at 41 months.

Ulovlig anvendelse af vækstfremmere i forbindelse med opfedning af kvæg er fortsat et meget alvorligt problem.

The illegal use of growth promoters in the beef industry remains a very serious problem.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

I den tysk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.