bab.la Language World Cup 2015

DA
VS
KL
Jeg elsker dig Asavakkit

Vote for your favourite language!

Dansk-engelsk oversættelse af "kvæg"

 

"kvæg" engelsk oversættelse

Resultater: 1-22 af 112

kvæg {substantiv}

kvæg {et} [zool.]

cattle {k.fl} [zool.]

Vi hilser initiativer om stærk begrænsning af transport af levende kvæg velkommen.

We welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.

Hvis dette kvæg ikke leveres af medlemsstater, vil de blive leveret andre steder fra.

If these cattle are not supplied by Member States then they will be found elsewhere.

Infektioner hos kvæg og får er forsvindende lille, så vi kan roligt spise røde bøffer.

Infection in cattle and sheep is negligible so we can continue to eat our rare steak.

Hvor der er tale om gødning og urin fra kvæg, anvendes ordene affald og spildevand.

It uses the terms 'waste ' and 'waste water ' when referring to cattle dung and urine.

Vi ønsker at vide præcis, hvilke produkter der indgår i foderet til kvæg.

We want to ascertain the exact content of products which go into cattle feed.

kvæg {et}

livestock {substantiv}

Ikke blot med almindelige opsparinger, ofte er også huse, kvæg osv. solgt med henblik herpå.

They put in not only their ordinary savings, but often sold their houses, livestock and so on.

Nogle steder må man sælge kvæg, fordi man mangler vand og foder.

On one side of the planet, we have to sell livestock due to a lack of water and fodder.

Ved et kommende udbrud af mund- og klovsyge må der ikke blive tale om massiv nedslagtning af sundt kvæg.

A future outbreak of foot and mouth must not lead to the mass slaughter of healthy livestock.

Tabene for de landbrugere, der opdrætter kvæg, er kolossale.

The losses to livestock farmers are colossal.

Det, vi landmænd giver vores kvæg som foder, er lige så vigtigt for os som senere for forbrugerne.

What we feed our livestock is just as important to us farmers as it is to the consumers who subsequently buy our meat.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "kvæg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Det går ud på elektronisk genkendelse af chips, der implanteres i kvæg.

This works by the electronic recognition of chips implanted into the animals.

Den maksimale transporttid for levende kvæg skal gøre dem overflødige.

The maximum period of transport for live animals should make these redundant.

Styrk mig med Rosinkager kvæg mig med Æbler thi jeg er syg af Kærlighed.

Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love.

Han svarede: "Efter mine Brødre; sig mig hvor de vogter deres Kvæg!

And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks!

Vi ved, at når man vaccinerer kvæg, kan det tage op til 14 dage, før de udvikler immunitet.

They have nevertheless had six outbreaks of foot-and-mouth disease.

slagted sit Kvæg og blanded sin Vin hun har også dækket sit Bord;

She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.

lod sit Folk bryde op som en Hjord ledede dem som Kvæg i Ørkenen

But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.

Den der slår et Stykke Kvæg ihjel skal erstatte det et levende Dyr for et levende Dyr.

And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.

Henstillingen om at nedsætte alderen for testning af kvæg til 24 måneder er et eksempel på dette.

The recommendation to reduce the age of testing of bovines to 24 months is an example of this.

Hvi skal vi regnes for Kvæg og stå som umælende i dine Øjne?

Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?

Den retfærdige føler med sit Kvæg gudløses Hjerte er grumt.

A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.

Antallet af slagterier er faldet drastisk, og transporten af kvæg er steget eksplosivt.

I should like to home in on one specific point in the report, namely the EU’ s animal disease policy.

Kvæg er vegetarer og optager kun animalske proteiner i ungdyrsstadiet i form af modermælk.

I would also like to deal with a subject that for years has been close to Mrs Roth-Behrendt’ s heart.

Hr. formand, jeg stemte for forslaget om mærkning af kvæg.

Mr President, I voted for the measure on the labelling of beef.

Og I må heller ikke nyde noget som helst Blod af Fugle eller Kvæg hvor I end opholder eder;

Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.

var jeg et Dyr og fattede intet jeg var for dig som Kvæg.

So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.

Beløbet udgjorde en femtedel af den samlede eksportstøtte til kvæg.

This was one fifth of all export aid for bovine animals.

Den der slår et Stykke Kvæg ihjel skal erstatte det; men den der slår et Menneske ihjel skal lide Døden.

And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.

Med hensyn til landbruget har udvalget givet eksportstøtten til levende kvæg sin egen separate budgetpost.

The proposal in the wake of the debate by the Committee on Budgets contains many important areas of focus.

Hr. formand, denne betænkning om transport af heste og andet levende kvæg er ikke faldet ned fra himlen.

Mr President, this report on the transport of horses and other animals has not just appeared from nowhere.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Halloween, julekort, vaffel, skoletaske, sejlbåd

Lignende ord

I den engelsk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.