Search for the most beautiful word
digital cassette
public area

VOTE NOW

Dansk-engelsk oversættelse af "misbrugt"

Oversættelse

"misbrugt" engelsk oversættelse

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "misbrugt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Det er en magt, han kynisk har misbrugt, og nu forsøger han at narre demokratiet.

It is a power that he has abused cynically and he is now trying to cheat democracy.

Der er benyttet, misbrugt og i hvert tilfælde involveret nye erhvervsgrene.

New professions are being used, or rather abused and involved in all cases.

Allerede tidligere har vi misbrugt mange muligheder for at udtrykke en stærk vilje.

We have already in the past missed numerous opportunities to express strength of will.

Hver dag hører vi om børn, der sulter, dør eller bliver misbrugt på alle mulige måder.

It is important that progress is made towards a horizontal European policy on children.

Dette signal kan misforstås eller endda blive misbrugt til polemik mod os.

This signal could be misinterpreted or even turned against us to score political points.

Børn eller mentalt hæmmede må i hvert fald ikke blive misbrugt som forsøgskaniner.

Under no circumstances may children or the mentally handicapped be misused as guinea pigs.

Det er en kendsgerning, at CIA har misbrugt visse landes forståelse.

It is a fact that the CIA abused the understanding of certain countries.

Det reducerer risikoen for, at oplysninger kan blive opsnappet og misbrugt af en tredjepart.

It reduces the risk that information might be intercepted and misused by a third party.

Vi er kede af at høre, at din konto er blevet misbrugt eller overtaget.

We're sorry to hear your account has been compromised or taken over.

Jeg mener, at dette emne er for alvorligt til at blive misbrugt partipolitisk og ideologisk.

I believe this issue is too serious to be used as a party-political and ideological football.

Emnet blev tit misbrugt som politisk lejlighedsargument mellem stridende parter.

The subject was often exploited as a politically opportunist argument between warring parties.

Ordningen er blevet groft misbrugt, så det nærmest ligner kriminalitet, og det bør stoppes.

It is almost criminal how grossly the scheme has been misused, and we must put a stop to this.

Og De kan spørge mig - og jeg kan spørge mig selv - har vi misbrugt denne teknik?

And finally, the Commissioners need to have a firm idea of what is needed, and what will work.

Habeas Corpus er suspenderet, og menneskerettighederne misbrugt.

Habeas corpus has been suspended and human rights have been abused.

Revolutionen må sandelig være kommet langt ud, for at sandheden kunne blive misbrugt sådan.

The report we are debating is misleading, biased and deceptive.

seksuelt misbrugt og udsat for tortur i timevis, efter at hun var blevet arresteret.

was sexually humiliated and subjected to torture sessions for hours from the moment of her arrest.

Hr. Dupuis, De har misbrugt denne virkelig historiske chance til politisk demagogi.

Mr Dupuis, you have abused this truly historic moment here in order to engage in political demagogy.

Men denne debat bør aldrig blive misbrugt til andre formål.

But this debate should never be misused for other purposes.

De ønsker ikke endnu en gang at blive bedraget og misbrugt.

They do not want to be deceived and abused as they were before.

Heroverfor anfører man, at det vil føre til, at EU bliver misbrugt som destruktionsanstalt.

The objection now raised to that is that it means the European Union being misused as a disposal plant.
 

Forum resultater

"misbrugt" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Endnu flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog af bab.la.