Resumé

Vores team blev informeret om, at oversættelsen for "nye udfordringer" mangler.

Search for the most beautiful word
portrays
skyjack

VOTE NOW

Dansk-engelsk oversættelse af "nye udfordringer"

Oversættelse

"nye udfordringer" engelsk oversættelse

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "nye udfordringer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Unionen bør tage nye udfordringer op og udnytte de nye muligheder, der byder sig.

The Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.

Selvfølgelig aftegner der sig - som normalt er - nye udfordringer i fremtiden.

Of course, it is only normal that new challenges are appearing for the future.

Vi ved alle, at Den Europæiske Union igen og igen står over for nye udfordringer.

We all know that, time and again, the European Union is faced with new challenges.

Vi har helt nye udfordringer, som vi skal tage fat på med lovgivningsinstumenter.

We are now facing entirely new challenges which we must tackle through legislation.

De globale klimaændringer stiller os over for nye omfattende politiske udfordringer.

Global climatic changes present us with new and comprehensive political challenges.

Solidaritet - Denne hidtil usete udvidelse betyder nye udfordringer for EU.

Solidarity - This unprecedented enlargement brings new challenges for the Union.

Det er på tide, at vi hæver overliggeren et par centimeter og søger nye udfordringer.

Ninety to ninety-five per cent of bathing water complies with the standards.

Udvidelsen af EU vil også bringe nye udfordringer, da transportruterne bliver længere.

EU enlargement will also bring new challenges, when transportation routes get longer.

Vi skal løse disse problemer pragmatisk, når der dukker nye udfordringer op.

A pragmatic approach is needed to these problems when new challenges present themselves.

Livet står ikke stille, og der vil helt sikkert komme nye udfordringer.

After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.

I EU har vi endnu en gang vist, at vi er i stand til at takle nye udfordringer.

The European Union has shown, yet again, that it has the ability to address new challenges.

For det første skabte udvidelsen helt klart nye udfordringer for EU.

At that time, for obvious reasons, they came not from Parliament but from the Council.

Det er naturligvis også forbundet med nye udfordringer for vores sundheds- og socialsystemer.

That of course also brings new challenges for our health and social systems.

Grænseregionerne skal vi hjælpe med at udnytte deres nye chancer og mestre de nye udfordringer.

We must help border regions to make use of the new opportunities and meet the new challenges.

Hver dag giver globaliseringen anledning til nye, vanskelige udfordringer for udviklingslandene.

Each day, globalisation gives rise to new, difficult challenges for developing countries.

Hvis den ikke investerer i kvalitet i uddannelse, forskning og de nye teknologiske udfordringer.

unless it invests in the quality of education, research and the challenges of new technologies.

Som alle former for konkurrencepolitik står også statsstøttepolitikken over for nye udfordringer.

Like any competition policy, the policy on state aid is facing new challenges.

Det er de nye udfordringer, og de tages ikke op med direktivet.

These are the new challenges, and the directive does not meet them.

... med at gribe de nye chancer og mestre de nye udfordringer.

... to seize the new opportunities and rise to the new challenges.

I det første tiår af det nye århundrede og årtusinde står Europa også over for nye udfordringer.

In the first decade of the new century and millennium, democratic Europe is also facing new trials.
 

Forum resultater

"nye udfordringer" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

ny · nyansat · nybegynder · nybygger · nyd · nydannelse · nyde · nydelig · nydelse · nydelsessyge · nye-udfordringer · nyeste · nyfødt · nyhed · nyheder · nyhedsbrev · nyhedskanal · nylig · nyligt · nylon · nymfe

Tag et kig på den dansk-tyske ordbog af bab.la.