Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Dansk-engelsk oversættelse af "opslag"

 

"opslag" engelsk oversættelse

Resultater: 1-15 af 15

opslag {substantiv}

opslag {et} (også: bekendtgørelse, iagttagelse, meddelelse)

notice {substantiv}

En forpligtelse for bankerne til at sætte opslag op i alle deres afdelinger, som omtaler disse regler og bestemmelser, kunne måske være én måde.

Maybe an onus on banks to put up notices in all their branches displaying these rules and regulations could be one way.

Jeg vil gerne foreslå, at tjenestegrenene sætter opslag op på glasdørene med en påmindelse til medlemmerne om at slukke deres telefoner, inden de går ind i mødesalen.

I wonder if the services could put notices on the glass doors reminding Members to switch off their phones prior to entering the Chamber.

opslag {et}

posting {substantiv}

opslag {et} (også: plakat)

poster {substantiv}

opslag {et}

placard {substantiv}

opslag {en} (også: bredside, plakat)

broadside {substantiv}

opslag {et} (også: revers)

lapel {substantiv}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "opslag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Der opstod en permanent fejl ved opslag efter din DNS-bekræftelsespost.

We encountered a permanent error looking up your verification DNS record.

Det betyder, at et direkte eksternt opslag ikke ville være i overensstemmelse med statutten.

This means that immediate external advertising would not be compatible with the Statute.

Der opstod en fejl ved opslag efter din DNS-bekræftelsespost.

We encountered an error looking up your verification DNS record.

Det forhindrer ikke, at der finder et eksternt opslag sted.

It does not prevent posts being externally advertised.

Da jeg tidligere på aftenen tog ind til byen, så jeg nogle unge mennesker, som stod og så på nogle opslag på en mur.

When I went into town earlier on this evening I saw young people in the city of Strasbourg looking at leaflets up on a wall.

Det bekendtgøres i mellemtiden ved opslag overalt i landet, at EU i december overtager ansvaret for de udenlandske styrker efter NATO.

This will undoubtedly engender negative reactions among the Serbs who may view this as a means whereby they will be cut off from Serbia for good.

Ved Kommissionens sidste opslag indkom der mere end 1 000 ansøgninger inden for dette område, men alt for få finansielle midler.

On the occasion of the Commission's last invitation to tender, there were more than 1000 applications in this area, but far too little financing available.

De lokale radiostationer og traditionelle opslag, som let kan ajourføres, er efter min opfattelse absolut tilstrækkelige til at informere den brede offentlighed.

Who takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?

Hvad spørgsmålet om eksternt opslag angår, så bestemmer statutten - og den fastsættes, som De ved, af Rådet - hvad konsekvenserne af opslaget er.

As far as the external advertisement of posts is concerned, the Statute - which, as you will be aware, is laid down by the Council - governs the sequence of events involved in recruitment.
 

Forum resultater

"opslag" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.