Produktiv stilstand:

Spil Husk spillet!

Dansk-engelsk oversættelse af "overskue"

 

"overskue" engelsk oversættelse

Resultater: 1-21 af 32

overskue {verbum}

overskue {vb.} (også: undersøge, kortlægge)

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "overskue" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Alt for mange koncentriske cirkler fører til et system, der er vanskeligt at overskue.

Too many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.

Vi kan endnu ikke overskue, hvor langt denne konflikt kan brede sig, og hvad der kan ske der.

We cannot at the present time predict how far this conflict may spread and what may happen.

Det er endnu for tidligt til helt at kunne overskue den nye sikkerhedsramme og den nye trussel.

It is too early to gain a complete overview of the new security framework and the new threat.

Grænseoverskridelser skal forhindres, selvom terrænet er 700 km langt og vanskeligt at overskue.

Border crossings have to be prevented along a 700 km stretch of country which is hard to monitor.

Problemerne er allerede nu ikke til at overskue.

The problems are already incalculable as it is.

Det er ikke nemt at overskue Serbiens fremtid.

It is not easy to gauge Serbia's future.

Det er umuligt at overskue konsekvenserne af de økonomiske, sociale og politiske forandringer, som landet står over for.

The consequences of the economic, social and political transformations faced by the country are unforeseeable.

Den er også et skræmmebillede på en» udvikling«, som vi i dag ingenlunde kan overskue følgerne af og farerne ved.

It is also a cautionary example of a 'development ', the consequences and risks of which we today have no way of knowing.

Jeg kan kun håbe, at situationen bliver lettere at overskue, inden der træffes en endelig afgørelse vedrørende programmet.

I can only hope that the situation will become clearer before a final decision is taken on the programme.

Det er svært at overskue sammenhængen mellem den bureaukratiske beslutningstagen i Bruxelles og menneskers hverdag.

It is hard to discern any connection between Brussels and its bureaucratic decision making machine and normal, everyday life.

Hvis genopretningsplanen ikke lever op til forventningerne, er skaden ikke til at overskue for både torsk, kulmule og for fiskerne.

If the recovery plan fails, the damage to cod, hake and to fishermen will be incalculable.

Det er endnu ikke til at overskue, hvordan erhvervslivet vil reagere på de nye muligheder inden for direkte markedsføring via e-mail.

It is quite impossible to predict how the commercial sector will respond to the new opportunities afforded by direct advertising by e-mail.

Men det kræver også en stor portion kølighed og objektivitet, fornuft og klogskab, som formanden har sagt, at overskue dette komplekse problem.

But it also requires a very cool head and considerable objectivity, prudence and wisdom to grasp the complex problem it raises.

Vi befinder og i en mødesal, som ingen formænd som følge af øjnenes normale placering i den menneskelige anatomi kan overskue med blikket.

We are seated in a semicircle and no President, given the normal arrangement of the eyes in the human anatomy, can scan the whole of our Assembly.

Men de kynisk teknologiske rapporter fra NATO tilslører, at vi er kommet i klemme i en udvikling, hvis følger vi ikke til fulde kan overskue.

But the cynically technological NATO briefings hide the fact that we have become locked into a process whose consequences we cannot fully predict.

Når disse alligevel kun er delvis gennemført, skyldes det, at medlemsstaterne ikke kunne overskue konsekvenserne ved vedtagelsen.

The fact is, if the directives are only partially implemented, it is because the Member States had not weighed the consequences when adopting them.

Vi bør virkelig sikre, at vi får en bæredygtig vækst, så vi også kan overskue fremtiden.

Our common task now is to prevent tax competition, which would mean among other things the erosion of the foundation of these European welfare states.

Vi kan ikke overskue budgettet, selv om jeg udmærket fornemmer, at budgettets omfang og udformningen af programmets indhold er to sider af samme sag.

At the same time, I am acutely aware that the extent of the budget and the fleshing out of the programme in terms of content are two sides of the same coin.

Europa vil på en eller anden måde blive ændret drastisk, og lad os derfor ikke foregribe en situation, som vi på nuværende tidspunkt endnu ikke kan overskue.

If one thing is for certain, Europe is going to undergo radical change, and so let us not run ahead of a situation that we are unable to take stock of as yet.

I denne drøftelse har jeg det standpunkt, at vi står ved begyndelsen af en udvikling, hvis virkninger vi selv med den bedste vilje endnu ikke klart kan overskue.

My position in this discussion is that we are standing at the beginning of a development whose effects we cannot clearly predict, with the best will in the world.
 

Forum resultater

"overskue" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.