Tilbud om praktikpladser i mange lande

Dansk-engelsk oversættelse af "tale på vegne af"

 

"tale på vegne af" engelsk oversættelse

Resultater: 1-21 af 37

tale på vegne af {verbum}

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "tale på vegne af" på engelsk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "tale på vegne af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

I min nuværende egenskab vil jeg her kun tale vegne af den nuværende Kommission.

I will speak, as I can at this juncture, only on behalf of the current Commission.

Fru formand, jeg vil senere få lejlighed til at tale vegne af min gruppe.

Madam President, I will have the opportunity later to speak on behalf of my Group.

Hr. formand, jeg vil gerne tale vegne af ordføreren i forbindelse med dette emne.

Mr President, I should like to take the place of the rapporteur in this matter.

Fru formand, jeg vil tale vegne af de radikale parlamentsmedlemmer fra Italien.

Madam President, I am speaking on behalf of the Italian Radical Members.

Hr. formand, jeg kan i denne sag kun tale vegne af et flertal i min gruppe.

Mr President, I can only speak for a majority of my group on this issue.

Hr. formand, jeg vil først tale vegne af udvalget og derefter på vegne af min gruppe.

Mr President, I speak first on behalf of the committee and will speak later on behalf of my group.

Derfor skal vi her i Parlamentet tale vegne af disse bio- og økosystemer uden stemme.

We here in Parliament must therefore speak on behalf of these bio- and eco-systems without a voice.

De kan ikke tale vegne af en gruppe, som ikke eksisterer.

Therefore, you are not allowed to intervene on behalf of a group which does not exist.

Først giver jeg ordet til fru Siimes, som vil tale vegne af Rådet.

Firstly, Mrs Siimes has the floor on behalf of the Council.

FN har en værdifuld evne til at tale vegne af os alle.

The United Nations has a precious power to speak for us all.

Hr. Lambrias ønskede at tale vegne af PPE-gruppen.

Mr Lambrias asked to speak on behalf of the Group of the European People's Party.

Derfor må den nye Kommission ikke længere spilde en god anledning til at tale vegne af Fællesskabets borgere.

The social environment and the economy are intrinsically linked and our proposals must be geared towards them.

Vi er valgt til at bruge den stemme til at tale vegne af de folk, der sendte os hertil som deres repræsentanter.

In six months ' time the people of Europe will not know who the individual Commissioners that we rejected were.

Jeg ved, at hun vil tale vegne af hr.

I know she will be speaking on behalf of Mr Liikanen.

Medlemmer af Parlamentet har ret til at tale vegne af dem, der har valgt dem, og ikke kun for sig selv.

Members of the European Parliament are entitled to speak of behalf of those who elected them and not only for themselves.

Fru formand, jeg vil simpelthen tale vegne af de medlemmer, som er tilbage fredag formiddag.

Madam President, I would just like to address you on behalf of the Members of Parliament who stay behind on Friday morning.

Selv om vi får europæerne ud af Guantánamo, må vi tale vegne af de resterende 650 indsatte.

It has already signed a legal cooperation agreement with the US, so the Americans cannot dispute the Council's legal status.

De af os, der er valgt af folket i Europa, kan her i Parlamentet tale vegne af de mange, der siger nej til en krig.

Those of us elected by the people in Europe can speak in this Parliament on behalf of so many of them who are saying no to war.

Hvem skal kunne tale vegne af euroen?

Who should speak for the euro?

Jeg vil derfor tale vegne af Kommissionen ved kort at rapportere om de begivenheder og Kommissionens reaktion herpå.

I will therefore respond on behalf of the Commission by reporting briefly on those events and on the Commission's reaction to them.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

taknemmelighedsgæld · taks · taksigelse · taksonomi · takst · takster · takt · taktik · tal · tale · tale-på-vegne-af · tålelig · talemåde · talende · talent · talentfuld · taler · talerstol · talfølge · talg · Taliban

Derudover tilbyder bab.la en tysk-dansk ordbog for flere oversættelser.