Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Dansk-engelsk oversættelse af "talt"

Infinitiv af talt: tale
 

"talt" engelsk oversættelse

Resultater: 1-25 af 1780

tale {verbum}

tale [taler|talte] {vb.} (også: snakke)

tale [taler|talte] {vb.} (også: snakke)

tale {substantiv}

tale {en}

speech {substantiv}

tale {en} [pol.]

pitch (speech) {substantiv} [pol.]

tale {en}

oration {substantiv}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "talt" på engelsk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "talt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Vi har talt meget om vekselgebyrerne, og vi har talt om overførselsomkostningerne.

Much has been said on the subject of exchange-rate charges and transfer costs.

Han bad FN om bogstavelig talt at være på hans side eller blive på sidelinjen.

He ordered the UN to either be on the side of the US or to stay on the sidelines.

Han har skitseret noget i den retning, men han har ikke talt om et konkret hold.

He has outlined something of this, but not perhaps talked about that precise team.

Ærligt talt kan jeg ikke få øje på de fremskridt, som Rådets repræsentant omtalte.

Frankly, I cannot see what progress the Council representative was referring to.

Vi respekterer stemmerne fra dem, der oprigtig talt ikke ønsker brug af våben.

We respect the voices of those who would honestly not like to see weapons used.

Vi har talt om beskæftigelse i forbindelse med kommissionsformandens redegørelse.

We discussed employment in the debate on the statement by the Commission President.

Nogle kolleger har allerede talt om arbejdsløshed, om faldet i befolkningstallet.

Some speakers have already mentioned unemployment and the fall in population.

Jeg tror dog ærligt talt ikke, at denne frygt er begrundet, når alt kommer til alt.

At the end of the day, I honestly do not believe that this fear is justified.

Ingen vil harmonisere, ingen har talt om det, og ingen har til hensigt at gøre det.

No one wants this, no one has talked about it and no one intends to implement it.

Det drejer sig i dag om socialpolitikken, og det har ordføreren også talt om.

Today we are discussing social policy, as the rapporteur pointed out earlier.

Formanden for EIB har allerede talt lidt om den indsats, der er blevet gjort.

The President of the bank has already made some reference to the efforts made.

Det, som jeg har talt om indtil nu, er naturligvis bare de allerførste initiativer.

What I have talked about so far naturally only concerns the very first initiatives.

Flere talere har talt om den økonomiske vækst og dens indvirkning på miljøet.

Several speakers have mentioned economic growth and its impact on the environment.

Det var bogstaveligt talt i 11. time, vi opnående det resultat, alle ønskede.

It was literally at the eleventh hour that we achieved the result that all desired.

Derfor forventer jeg ærligt talt et klart svar fra Dem om disse to spørgsmål.

For instance I would like to see a specific directive on needlestick injuries.

Min gruppe går ærlig talt ikke ind for at sætte det på dagsordenen i denne uge.

Frankly, my group is not in favour of placing it on the agenda for this week.

Siden topmødet i Essen i 1994 har Europa regelmæssigt talt om beskæftigelsen.

Since the Essen Summit in 1994, Europe has regularly spoken about employment.

Fru formand, jeg kan på mange punkter tilslutte mig de kolleger, der har talt her.

Madam President, I support many of the things that the previous speakers have said.

Vi har ofte talt om den uligevægt, der er i det europæisk-amerikanske forhold.

We have often spoken of the imbalance that exists in Euro-American relations.

Jeg kommer lige tilbage til den offentlige støtte, for nogle af Dem har talt derom.

I will come back to the subject of state aid, which some of you talked about.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

taknemmelighed · taknemmelighedsgæld · taks · taksigelse · taksonomi · takst · takster · takt · taktik · tal · tale · tålelig · talemåde · talende · talent · talentfuld · taler · talerstol · talfølge · talg · Taliban

Tag et kig på den dansk-tyske ordbog af bab.la.