Mød bab.las maskot Joppe på Facebook

Dansk-engelsk oversættelse af "tretten"

 

"tretten" engelsk oversættelse

Resultater: 1-9 af 9

tretten {talord}

tretten {tal.}

thirteen {tal.}

På sit Palads byggede Salomo i tretten År; så fik han hele sit Palads færdigt.

But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.

Der kan så komme to eller tre yderligere, så det bliver tolv eller tretten.

Two or three could be added to this making perhaps twelve to thirteen.

Præsternes Arons Sønners Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.

All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.

og hans Søn Ismael var tretten År da han blev omskåret på sin Forhud.

And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.

And Bethlebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:

tretten {interjektion}

tretten {interj.}

baker's dozen (thirteen) {interj.}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "tretten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Vi har således offentliggjort tretten grønbøger, og jeg vil fortælle Dem om hele deres nytteværdi.

We have thus published 13 green papers, and I would stress how useful they are.

Det er blevet en roman, men en uhyggelig roman, nemlig romanen om de rævesakse, der vedrører tretten dyrearter.

It has turned into a novel, a thriller, a thriller about leghold traps and 13 animal species.

Så siger Kommissionen: Vi foretager os intet på trods af, at der er tretten andre medlemsstater, hvoraf nogle konfronteres med lignende problemer.

The response of the Commission is not to do anything at all, although there are 13 other Member States, some of which face similar problems.

Jeg siger også hjertelig tak til præsidiet, til medlemmerne og til alle Parlamentets tjenestegrene for alt det, jeg har fået lov til at modtage i de forløbne tretten år.

I should like to thank the presidency, my fellow Members and all the services of the House for everything they have done for me in the past 13 years.

Hvis imidlertid i samme periode USA mister to mio job i industri- og landbrugssektoren, medens EU mister tretten mio job, så udgør dette en betydelig forskel.

But a loss during this same period of two million jobs in the USA and 13 million jobs in the EU in the industrial and agricultural sector is quite a different kettle of fish.

For at give en idé om udviklingen af denne toldfri lufthavn skal man se på udviklingen fra den første rejse med tretten passagerer i 1945 til 1977 med en omsætning på 10 millioner dollars.

To give you an idea of how this tax-free airport has developed, from the first flight with thirty passengers in 1945, we have reached a turnover of $10 million in 1977.

Jeg vil også gerne takke ordførerne, ikke blot de tre hovedordførere, men alle tretten i mit udvalg, ordføreren for udtalelsen og formændene for de fælles parlamentsudvalg.

I would also like to thank the rapporteurs, not just the three primary rapporteurs but all 13 on my committee, the draftsman of the opinion and the chairmen of the Joint Parliamentary Committees.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

tremmekasse · tremmeseng · trend · treogtyve · treparts · tres · tresidet · tresindstvende · tresindstyve · tresse · tretten · trettende · treven · triade · tribune · tribut · trick · trigonometri · trikolore · trikot · trillebør

Flere oversættelser i bab.las engelsk-danske ordbog.