Har du tid, der skal slås ihjel?

Prøv vores Hangman spil

Engelsk-dansk oversættelse af "to abandon"

 

"to abandon" dansk oversættelse

Resultater: 1-24 af 560

to abandon {verbum}

to abandon {vb.} (også: to waive, to renounce, to forego, to forgo)

opgive {vb.}

The Council asked us to abandon the route towards turning our assistants into officials.

Rådet har anmodet os om at opgive at ansætte medarbejderne som tjenestemænd.

So we should maintain this balance here and certainly not abandon it.

Men vi skal opretholde denne balance og må under ingen omstændigheder opgive den.

We should not abandon vast areas of our countries, where human activity will fade away.

Vi må ikke opgive store områder af vores lande, hvor menneskelig aktivitet så vil forsvinde.

I hope that the EU will shortly abandon its reservations about GMOs.

Jeg håber, at EU snart vil opgive sine forbehold over for GMO ' erne.

Even if we cannot offer all fishermen jobs at sea, we should not abandon them.

Selv om vi ikke kan tilbyde alle fiskere arbejde på havet, må vil alligevel ikke opgive dem.

to abandon {vb.} (også: to vacate, to bereft, to depart, to forsake)

These people are being forced with humiliating examinations to abandon their country.

Disse mennesker bliver med ydmygende prøver presset til at forlade deres land.

We cannot abandon Oslo in the search for another reality.

Vi må ikke forlade disse aftaler i vores søgen efter et andet udgangspunkt.

In a democracy, parties that have been elected must abandon violence and must play by the democratic rules.

I et demokrati skal de partier, der bliver valgt, forlade volden og følge de demokratiske spilleregler.

to what we have adopted as a proposal for our Members’ Statute, and because we want to abandon this shared path.

... vedtager som forslag til vores medlemsstatut, fordi vi vil forlade denne fælles vej.

This too could help to convince a young farmer or two not to abandon the mountains.

Det er også noget, som kan være med til at overbevise nogle af de unge om, at de ikke skal forlade bjergområderne.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "abandon":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "to abandon" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

I cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.

Jeg kan ikke tro, at Unionen vil overlade producenterne til deres triste skæbne.

The sector too often feels abandoned as a result of the lack of a joint policy.

Sektoren føler sig for ofte ladt i stikken, fordi der mangler en samlet politik.

And I proposed that the European Parliament should abandon its work in Strasbourg.

Og jeg foreslog, at Europa-Parlamentet skulle skrinlægge sit arbejde i Strasbourg.

I am not arguing that we should abandon the demand for budgetary restrictions.

Jeg argumenterer ikke for, at vi skal frafalde kravet om budgettilbageholdenhed.

Otherwise we should be running the risk of abandonment and desertification.

I modsat fald ville vi løbe en risiko for opgivelse af dyrkning og ørkendannelse.

In many other cases, people are simply expelled or abandoned to their fate.

I mange andre tilfælde udvises personerne og overlades til deres egen skæbne.

If you abandon rhetoric and take action, this Parliament will certainly support you.

Parlamentet vil bistå Dem med at droppe retorikken og skride til handling.

Should we as citizens of the free world always abandon these people to their fate?

Skal vi som borgere i den frie verden altid overlade disse mennesker til deres skæbne?

This premium for the abandonment of wine-growing areas is also very dubious.

Selv denne støtte til nedlægning af vindyrkningsarealer er meget tvivlsom.

Again, some have suggested that I want to abandon Europe’ s social model.

Igen er det blevet antydet, at jeg ønsker at afskaffe den europæiske sociale model.

He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.

Han skal først give afkald på sit forehavende om at udvikle kemiske og biologiske våben.

You cannot embrace globalisation while abandoning large numbers of our citizens.

Man kan ikke klare globaliseringen, samtidig med at man opgiver en stor del af borgerne.

We - European politicians - have, by our negligence, abandoned children.

Vi - europæiske politikere - har gennem vor forsømmelighed svigtet børnene.

Permanent abandonment entails an irreversible loss of economic potential.

Endelig nedlæggelse af vinarealer medfører et uigenkaldeligt tab af økonomisk kapacitet.

The citizens must not be abandoned on the hard shoulder of the information superhighway.

Borgerne må ikke blive efterladt ude i den elektroniske motervejs nødspor.

The EU abandoned its restrictions with hardly any concessions in return.

EU opgav sine begrænsninger uden at få nogle nævneværdige kompenserende indrømmelser.

But even if we abandon nuclear energy, that does not eliminate the existing plutonium.

Med dette farvel er det allerede eksisterende plutonium imidlertid ikke skaffet af vejen.

The vehicle was abandoned well within the eastern sovereign base areas.

Bilen blev efterladt et godt stykke inden på den østlige bases suveræne område.

It would also indicate that Europe is abandoning its influence and presence in the world.

Det vil også vise, at Europa opgiver sin indflydelse og tilstedeværelse i verden.

It had abandoned its traditional role, but we failed to learn any real lessons from this.

Vi tog udgangspunkt i Kommissionens klassiske plan og har ikke kunnet lære noget heraf.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Aachen · Aalborg · Aar · aardvark · Aarhus · Aaron · aback · abacus · Abadan · abaft · abandon · abasement · abashed · abattoir · abbey · abbot · abbreviated · abbreviation · ABC · abdication · abdomen

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.