Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "admission"

 

"admission" dansk oversættelse

Resultater: 1-26 af 141

admission {substantiv}

admission {substantiv} (også: admittance, access, ingress, entry)

adgang {en}

We cannot say that it is more important to draw up the list of foreigners than the list on the admission of terrorists.

Man kan ikke sige, at udarbejdelsen af en liste over udlændinge er vigtigere end listen over terroristers adgang.

It has been brought to my notice that some people had to pass through five different security points this week, before gaining admission to the visitors ' gallery.

Jeg har hørt, at nogle mennesker i denne uge skulle passere fem kontrolposter, inden de fik adgang til tilhørerpladserne.

I would like to ask you, Mr President, to change the admission procedure in Brussels back to how it used to be: you identify yourself, a badge is made and you are admitted.

Hr. formand, jeg anmoder Dem om at ændre adgangsproceduren i Bruxelles, så den bliver, som den var: identifikation, fremstilling af en badge, hvorefter man får adgang.

This occupation, too, will thus be able to benefit fully from the terms of the internal market, and hauliers will enjoy unrestricted admission to the market throughout the Union.

Dermed skabes der også for dette erhverv fuldstændige indre markeds-vilkår, og vognmændene får på unionsplan ubegrænset adgang til markedet.

Its activities would involve, in particular, the inspection of documents, the questioning of foreign citizens and the notification of admission or refusal of entry into our territory.

Dets aktiviteter skal især bestå i kontrol af dokumenter, forhør af udlændinge og godkendelse til eller afslag på adgang til EU ' s område.

admission {substantiv} (også: acknowledgement, confession)

admission {substantiv} [med.] (også: hospitalisation)

indlæggelse {en} [med.]
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "admission":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "admission" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

The admission of displaced persons into the European Union has so far been uneven.

Modtagelsen af fordrevne i Den Europæiske Union har hidtil været uafbalanceret.

The Commission intends to submit a proposal for a convention on admission.

Kommissionen påtænker at indgive et forslag om en konvention om indrejse i EU.

I think that the negotiators should consider this admission as a warning.

Jeg tror, at forhandlerne bør betragte denne indrømmelse som en advarsel.

Admittedly, some errors have been acknowledged, but a clear admission has yet to come.

Man kan ikke fralægge sig ansvaret ved at sige, at man ikke vidste noget.

It is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.

At de to store grupper også straks bøjer sig, er ganske tydeligt en falliterklæring.

And more generally we shall follow closely the Council of Europe's admission policy.

Og mere generelt vil vi omhyggeligt følge Europarådets medlemspolitik.

Previously we debated the admission of the Russian Federation to the Council of Europe.

Vi har tidligere ført forhandlinger om Den Russiske Føderations tiltrædelse af Europarådet.

On employment, honesty demands the admission that the summit was a failure.

Med denne frygt overtager næste fase, at man så oplever afvisningen.

Personally, I was extremely pleased at least by this admission from the Council at this stage.

Personligt kunne jeg i det mindste virkelig godt lide Rådets forklaring.

I am also referring to the convention on rules for the admission of third-country nationals.

Jeg taler også om aftalen om indrejse for borgere fra tredjelande.

In the field of re-admission, the Commission is about to finalise an agreement with Sri Lanka.

Med hensyn til tilbagetagelse er Kommissionen ved at færdiggøre en aftale med Sri Lanka.

This could be achieved, in my view, by introducing admissions exams or probationary semesters.

Jeg mener, at dette kan ske gennem indførelse af adgangseksaminer eller prøvesemestre.

Slovenia, as a prime candidate for admission to the EU, is naturally important in this respect.

Netop Slovenien som ansøgerland af første kategori er naturligvis af betydning.

Such admissions from the Commission are very difficult to obtain.

Det er meget svært at få sådanne erkendelser frem fra Kommissionen.

We have also put forward a draft convention on rules for admission.

Vi har også fremlagt et forslag til konvention om regler for indvandring, det vil sige admission.

To say that encryption will solve our problems is an admission of failure.

At sige at kryptering løser problemerne er at indrømme fiasko.

The Commission should also be granted discharge on time due to its admissions in the Eurostat case.

Kommissionen bør også have decharge til tiden på grund af dens indrømmelser i Eurostat-sagen.

The next item is the Commission communication on the Green Paper on admission for employment.

I Haag-strategien fastlægges målsætningerne og en tidsplan, som Kommissionen forventer at overholde.

Finally, policy on the integration of immigrants: admission and integration policies are inseparable.

Også den europæiske hjemsendelsespolitik fortjener stor opmærksomhed.

But it was not our expectation that the Council of Europe would refuse admission to Croatia.

Men vi havde ikke længere forventet, at Europarådet ville forhindre optagelse af det pågældende land.
 

Forum resultater

"admission" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Søg efter flere ord i den engelsk-danske ordbog.