Engelsk-dansk oversættelse af "best"

EN best dansk oversættelse

DA
volume_up
well {substantiv}
DA
DA
volume_up
well {interj.}
DA
volume_up
well {konj.}
DA
volume_up
well [eksempel]

EN best
volume_up
{superlativ}

best
volume_up
bedst {sup.}
Possibly this is not the best agreement, the one which would have suited us best.
Det er muligvis ikke den bedste aftale, den vi bedst kunne tænke os.
But the best way to promote job security is for companies to be successful.
Men jobsikkerheden fremmes bedst gennem succesrige virksomheder.
In a way, the agricultural subsidies are, in fact, the EU's best kept secret.
Landbrugssubsidierne er egentlig på en måde Unionens bedst bevarede hemmelighed.

Eksempelsætninger "best" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishthe best of both worlds
Englishfirst in, best dressed
EnglishThe authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.
Forslagsstillerne har også, så vidt jeg ved, modtaget skriftlig meddelelse herom.
EnglishEven with the best will in the world this form of assurance cannot be safeguarded.
Selv med den bedste vilje af verden kan en sådan beskyttelse ikke gøres sikker.
EnglishMember States are the best experts when it comes to managing their own forests.
Medlemsstaterne er de bedste eksperter i, hvordan deres egne skove skal forvaltes.
EnglishThis seems the best way to retain the good work which the rapporteurs have put in.
Det forekommer mig den bedste måde at beholde ordførernes gode stykke arbejde på.
EnglishI nevertheless regard ratification by the EU alone as a second-best alternative.
Jeg anser endda en ratifikation, der kun involverer EU, som den næstbedste løsning.
EnglishI do not believe such a move is in the best interests of the future of the Union.
Jeg mener ikke, at et sådant skridt er i den bedste interesse for Unionens fremtid.
EnglishWe must give the consumer the power to study, inform and share best practices.
Vi skal give forbrugerne magt til at studere, informere og udnytte bedste praksis.
EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
I bedste fald kan videnssamfundet være en social dimension for ny kapitalisme.
EnglishWe educate our children as best we can, send them to schools and universities.
Vi uddanner vores børn på bedste vis, sender dem i skoler og på universiteter.
EnglishSubsidies are not the best way of doing so, as they are mere drops in the ocean.
Så ville de afrikanske lande kunne konkurrere og skabe sig en bedre fremtid.
EnglishI also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
EnglishThat is why sharing best practice between countries throughout the EU is so vital.
Derfor er det så vigtigt, at vi udveksler bedste praksis mellem landene i hele EU.
EnglishWe believe this would be the best way to keep faith with the Lisbon Strategy.
Det er efter vores mening den bedste måde at være tro mod Lissabon-strategien på.
EnglishAt the same time, it is a region that easily causes even its best friends to despair.
Samtidig er det et område, som meget nemt gør selv de bedste venner fortvivlede.
EnglishNot even European farmers seem to understand what is in their own best interests.
Ikke engang Europas landmænd synes at forstå, hvad der er deres eget bedste.