Tilbud om praktikpladser i mange lande

Engelsk-dansk oversættelse af "bland"

 

"bland" dansk oversættelse

Resultater: 1-20 af 20

bland {adjektiv}

bland {adj.} (også: benign, lenient, mild, gentle)

mild {adj.}

bland {adj.} (også: sweet)

blid {adj.}

bland {adj.} (også: affable, benign, companionable, cheerful)

venlig {adj.}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "bland":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "bland" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

It was a rather bland speech about what we could all do and how marvellous that would be.

Det var et politisk skønmaleri om alt det, man kunne gøre, og hvor dejligt det ville være.

I seem to have heard a lot of bland speeches like that over the last few years!

Sådan et skønmaleri har jeg hørt adskillige gange før i de seneste år.

Bland statements such as 'reducing demand is an important aspect ' is not good enough.

Lunkne udtalelser som» reduktionen af efterspørgselen er et vigtigt aspekt« er ikke godt nok.

All these carrots of encouragement are bland without the stick of a statutory right to interest.

Alle disse gulerødder nytter ikke noget uden en stok i form af en lovbestemt ret til at opkræve morarenter.

Harmonisation does not mean bland similarity.

At harmonisere er ikke ensbetydende med at fotokopiere.

The governments of the Member States did not accept this definition, which is also rather simplistic and unduly bland.

Medlemslandenes regeringer accepterede ikke denne definition, der da også er noget forenklet og alt for intetsigende.

So how about finally forgetting those bland speeches, rolling up our sleeves and really getting something done!

Skift derfor skønmaleriet ud med konkrete tiltag i virkelighedens verden, så skønmaleriet engang kan blive til ægte virkelighed.

She said at one point, rather blandly I thought, that she was going to propose tangible measures in various sectors.

Hun sagde på et tidspunkt, ret uanfægtet syntes jeg, at hun ville foreslå håndgribelige foranstaltninger i de forskellige sektorer.

My group was appalled, politically speaking, at the blandness of the terms of the Socialist pseudo-censure motion of December.

Min gruppe var rystet, politisk set, over mildheden i betingelserne i socialdemokraternes pseudoforslag til mistillidsvotum i december.

We must avoid sacrificing security on the altar of efficiency, while at the same time not letting efficiency be undermined by bland platitudes.

Vi skal ikke ofre sikkerheden på effektivitetens alter, og samtidig må effektiviteten ikke blive undermineret af indsmigrende floskler.

Intensively produced, bland-tasting produce that looks nice is not real quality as even the big supermarkets are beginning to acknowledge.

Intensivt producerede landbrugsprodukter, der ser lækre ud, men ikke smager af noget, er ikke reel kvalitet, og det er de store supermarkeder begyndt at anerkende.

This is acknowledged by this report, at the same time as it blandly speculates what legal bases might make it possible for adherence to it to be compelled.

Det er det, der fremgår af betænkningen, samtidig med at man indsmigrende spørger sig selv, hvilket retsgrundlag der vil gøre det muligt at sikre overholdelsen heraf.

They are more aware of that than they are of the Treaty of Amsterdam, since, as a Spanish journalist said, the Treaty is colourless, odourless and bland.

De føler det mere end med Amsterdam-traktaten, for Amsterdam-traktaten er, som en spansk journalist har udtrykt det, kendetegnet ved at være farveløs, lugtfri og fad i smagen.

The only things we did agree at that conciliation were two bland statements, one on agriculture, one on category 5, but Parliament made a unilateral statement concerning the fisheries.

Det eneste, vi enedes om under denne forligsprocedure, var to intetsigende udtalelser, én om landbrug og én om udgiftsområde 5, men Parlamentet fremsatte en ensidig erklæring angående fiskeriet.
 

Forum resultater

"bland" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

blackleg · blacklist · blackmail · blackout · blackshirt · bladder · blade · Blair · blame · blameless · bland · blank · blanket · blare · blasphemy · blast · blatant · blaze · bleach · bleaching · bleak

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.