Mød bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-dansk oversættelse af "blue"

 

"blue" dansk oversættelse

Resultater: 1-23 af 87

blue {adjektiv}

blue {adj.}

blå {adj.}

The blue smoke from generators, lawnmowers, pumps and so on tells its own story.

Den blå røg fra generatorer, plæneklippere, pumper osv. taler sit eget sprog.

Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.

Da de fleste brugere er vant til at se blå links, kan du også prøve at bruge blå.

The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.

Unionens flag indeholder en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund.

No one can suspect the UN’ s blue berets of having any remit other than peace.

FN ' s blå baretter kan ingen mistænke for at have andre hensyn end fred.

In 2003, Blue Europe, with its common fisheries policy, will be changed.

I 2003 bliver Det Blå Europa, det vil sige den fælles fiskeripolitik, ændret.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "blue":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "blue" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "blue" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

And they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen.

og dertil skal de bruge Guldtråd violet og rødt Purpurgarn Karmoisinrødt Garn og Byssus.

Madam President, the events taking place in Albania do not come as a bolt from the blue.

Fru formand, de ting, der sker i Albanien, kommer ikke som et lyn fra en klar himmel.

Last Sunday, thanks to " the blues ", France became Champions of Europe.

Sidste søndag blev Frankrig europamester i fodbold takket være " Les Bleus ".

And he made the ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.

De tilvirkede Efoden af Guldtråd violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus

Madam President, the Amsterdam Treaty could not make friends with Blue Europe.

Fru formand, Amsterdam-traktaten var en skuffelse for fiskeriet.

The terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.

Det uventede terrorangreb på Bali har vist, at ingen er fredhellige.

   – Mr President, Mr President of the Commission, your Commission was not formed out of the blue.

- Hr. formand, hr. kommissionsformand, denne Kommission er ikke dannet uden videre.

And he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.

Derpå tilvirkede de Kåben som hører til Efoden i vævet Arbejde helt og holdent af violet Purpur.

Eutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.

Eutrofieringen i Østersøen er synlig om sommeren, f.eks. i form af blågrønalger.

And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,

violet og rødt Purpurgatn karmoisinrødt Garn Byssus Gedehår

And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,

violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn Byssus Gedehår

In fact, Austria was always seen as the blue-eyed boy in matters of human rights and democracy.

Netop Østrig har egentlig altid været en mønsterelev med hensyn til menneskerettigheder og demokrati.

There should be a clear blue-print for full restoration of democratic principles and practices.

Der bør udarbejdes en klar plan for fuld genindførelse af demokratiske principper og demokratisk praksis.

And thou shalt make the robe of the ephod all of blue.

Fremdeles skal du tilvirke Kåben som hører til Efoden helt og holdent af violet Purpur.

We should also look at the issue of, for example, blue whiting.

Vi skal også se på spørgsmålet om f.eks. blåhvilling.

The distribution of the quota for sand smelt, horse mackerel and blue whiting speaks volumes in this respect.

Fordelingen af kvoter af tobis, hestemakrel og blåhvilling siger meget i denne henseende.

For that matter, Selim's expulsion does not come completely out of the blue.

Eksklusionen af Selim var i øvrigt ikke uventet.

And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the mitre; upon the forefront of the mitre it shall be.

Den skal du fastgøre med en violet Purpursnor og den skal sidde på Hovedklædet foran på Hovedklædet skal den sidde.

And they made upon the hems of the robe pomegranates of blue, and purple, and scarlet, and twined linen.

og langs Kåbens nederste Kant syede de Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus

And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen, with cunning work.

Efoden skal du tilvirke af Guldtråd violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i Kunstvævning.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

bloodless · bloody · bloom · blossom · blossoming · blot · blotter · blouse · blow · blubber · blue · blueberry · blueprint · blues · bluff · blunder · blunt · blur · blurred · blurry · blush

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.