Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "boards"

 

"boards" dansk oversættelse

Resultater: 1-31 af 66

boards {substantiv}

boards (planks) {fl}

brædder {fl}

And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:

Andre tyve Brædder skal laves til Boligens anden Side som vender mod Nord

And he made bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,

Derpå lavede han Tværstænger af Akacietræ fem til de Brædder der dannede Boligens ene Side

And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship.

og de andre bjærge sig nogle på Brædder andre på Stykker af Skibet.

And thou shalt make bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,

Og du skal lave Tværstænger af Alkacietræ fem til de Brædder der danner Boligens ene Side

Hollow with boards shalt thou make it: as it was shewed thee in the mount, so shall they make it.

Du skal lave det hult af Brædder; som det vises dig på Bjerget skal du lave det.

board {substantiv}

board {substantiv} (også: board of directors, management board)

board {substantiv} (også: plank)

bræt {et}

board {substantiv} (også: antecedent, administration, management)

styrelse {en}

board {substantiv} (også: tablet, blackboard, slate)

tavle {en}

board {substantiv} (også: committee)

nævn {et}
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "board":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "boards" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Equality of composition of selection, promotion and recruitment boards is of the essence.

Også paritetisk sammensætning af udvælgelses-, forfremmelses- og ansættelsesorganer.

And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.

Fremdeles skal du lave Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op

And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.

den mellemste Tværstang midt på Brædderne skal nå fra den ene Ende af Væggen til den anden.

And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.

Af Brædderne som du skal lave til Boligen skal tyve være til Sydsiden

So he built the house, and finished it; and covered the house with beams and boards of cedar.

Således byggede han Templet færdigt og han lagde Taget med Bjælker og Planker af Cedertræ.

There are now more people on the management boards than there are people working in the centre.

Der er nu flere personer i bestyrelserne, end der er personer, der arbejder på centret.

And he made boards for the tabernacle of shittim wood, standing up.

Derpå lavede han Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op

And he made boards for the tabernacle; twenty boards for the south side southward:

Af Brædderne som han lavede til Boligen var tyve til Sydsiden

Further studies show that companies with women on their boards have gained better results.

Undersøgelser viser også, at de virksomheder, der har kvinder i deres ledelse, opnår de bedste resultater.

European farmers should not again fall victim to economic experiments devised at drawing boards in Brussels.

De europæiske landmænd må ikke på ny blive ofre for økonomiske eksperimenter, der udtænkes i Bruxelles.

The partnership boards have been a success in that area.

De såkaldte partnership boards har været en succes.

And he made the middle bar to shoot through the boards from the one end to the other.

den mellemste Tværstang lavede han således at den midt på Brædderne nåede fra den ene Ende af Væggen til den anden.

Transparency in the procedure, with due respect for the independence of the boards, is central in this regard.

Gennemsigtighed i proceduren med behørig respekt for udvælgelseskomitéernes uafhængighed er centralt i den henseende.

They have made all thy ship boards of fir trees of Senir: they have taken cedars from Lebanon to make masts for thee.

De tømred af Senircypresser hver Planke i dig fra Libanon hented de Cedre at lave din Mast

But they are clearly under-represented on the managerial ladder and on decision-making boards in the healthcare sector.

Men de er klart underrepræsenteret i ledelsen og ved beslutningstagningen.

And he put the staves into the rings on the sides of the altar, to bear it withal; he made the altar hollow with boards.

Og Stængerne stak han gennem Ringene på Alterets Sider for at det kunde bæres med dem.

Is the Commission prepared in future to have at least 50 per cent women on its selection boards and not 100 per cent men?

Er Kommissionen parat til fortsat at have mindst 50 % kvinder i sine ansættelsesudvalg, ikke 100 % mænd?

Where we could also make savings is on the supervisory boards of the agencies in which each Member State has three members.

Der kan også spares på agenturernes tilsynsråd, som nu har tre medlemmer pr. medlemsstat.

Nor does the report place enough emphasis on the responsibilities devolving on the boards of the establishments in question.

Betænkningen lægger heller ikke i tilstrækkelig grad vægt på det ansvar, der påhviler de pågældende virksomheders ledelse.

If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.

Er hun en Mur så bygger vi en krone af sølv derpå men er hun en Dør så spærrer vi den med Cederplanke.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

blushing · bluster · blustering · blusterous · blustery · Blvd · boa · boar · board · boardroom · boards · boardwalk · boaster · boat · boating · boatswain · bob · bobble · bobsled · bobsleigh · bocage

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.