Produktiv stilstand:

Spil Husk spillet!

Engelsk-dansk oversættelse af "busy"

 

"busy" dansk oversættelse

Resultater: 1-23 af 97

busy {adjektiv}

busy {adj.}

travl {adj.}

Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?

Hvorfor er havnen i Porto ikke så travl som havnen i Rotterdam?

She is a very busy woman running around whipping her boys into line.

Hun er en meget travl kvinde, der løber rundt og pisker sine drenge for at få dem til at makke ret.

The most modern laws are not a guarantee of success in one day in the life of a busy passenger, however.

Selv den mest moderne lov kan dog ikke sikre, at dagen lykkes for en travl passager.

So, there will be a busy agenda for Cardiff.

Så Cardiff-topmødet vil have en travl dagsorden.

The targets were ordinary men, women and children shopping, on Saturday morning, in a busy city.

Bomben var rettet imod ganske almindelige mennesker - mænd, kvinder og børn, der var på indkøb lørdag formiddag i en travl by.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "busy":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "busy" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "busy" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.

G7 er overordentlig aktive og forbereder sig på mulige nye foranstaltninger.

This could be because your server is down or is busy and responding slowly.

Dette kan skyldes, at serveren er nede eller er optaget og svarer langsomt.

Mr President, ladies and gentlemen, you are certainly keeping me busy today!

Hr. formand, mine damer og herrer, jeg skal arbejde meget hos Dem i dag.

Days later the Italian Government is busy enacting these very measures.

Dagen efter er den italienske regering ved at træffe disse foranstaltninger.

And all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!

Men i Stockholm blev der fastsat mål for social- og uddannelsespolitikken.

Is it true that, in so doing, we are busy dooming the whole of this peace process to failure?

Er det sandt, at man derved er ved at sætte hele denne fredsproces fuldstændig over styr?

I quote: 'She said to me: You Russians are busy exterminating us.

Jeg citerer: Hun sagde til mig: " I russere er i gang med at udrydde os.

The Commission is already busy drafting the necessary measures.

Kommissionen er allerede i gang med udarbejdelsen af de nødvendige foranstaltninger.

Waste management is going to keep us busy for a very long time.

Vi vil i lang tid, meget lang tid, skulle beskæftige os med bortskaffelse af affald.

I know everyone is terribly busy, but that is the reason for my having to repeat myself.

Jeg ved udmærket, at alle har meget at gøre, men det er af denne grund, at jeg gentager mig selv.

Take for example my area, Asia, which keeps me extremely busy.

Lad mig tage mit område Asien, som jeg beskæftiger mig meget med.

Mr President, ladies and gentlemen, the French Presidency is going to be a particularly busy one.

Hr. formand, ærede kolleger, det formandskab, som Frankrig har overtaget, kræver en særlig indsats.

Mr President, the BSE crisis has kept us in Europe busy for some months now, and continues to do so.

Hr. formand, BSE-krisen har optaget os i månedsvis i Europa og gør det for resten stadig.

Fourthly, the Intergovernmental Conference is busy preparing amendments to the Maastricht Treaty.

For det fjerde forberedes der i forbindelse med regeringskonferencen ændringer af Maastricht-Traktaten.

Together with the Presidency, the Commission is now busy studying how such a pact should be formulated.

Sammen med formandskabet er Kommissionen nu i gang med at studere, hvordan en sådan pagt skal udformes.

Madam President, we are busy drawing up long wish lists.

Fru formand, vi bruger tid på at opstille lange ønskelister.

And as thy servant was busy here and there, he was gone.

Men din Træl var optaget snart her snart der og borte var han.

The European Parliament's Committee on Employment, as you know, is busy drafting a report on, this issue.

Parlamentets beskæftigelsesudvalg, ved De, beskæftiger sig med at udarbejde en rapport om spørgsmålet.

Indeed it is almost making itself busy with too many matters.

Den beskæftiger sig i øvrigt med alt for mange ting.

To curb the noise of trains at European level and prescribe the same noise standard along busy railway lines.

Reduktion af støjen fra tog på europæisk plan og samme støjstandarder langs meget benyttede jernbaner.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

bus · bush · bushel · bushy · busily · business · businesses · businessman · businessmen · bust · busy · but · butane · butcher · butchery · butler · butt · butter · butterfly · buttermilk · butterscotch

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.