Engelsk-dansk oversættelse af "busy"

EN busy dansk oversættelse

busy {adj.}
DA

EN busy
volume_up
{adjektiv}

busy
volume_up
travl {adj.}
Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Hvorfor er havnen i Porto ikke så travl som havnen i Rotterdam?
So, there will be a busy agenda for Cardiff.
Så Cardiff-topmødet vil have en travl dagsorden.
The most modern laws are not a guarantee of success in one day in the life of a busy passenger, however.
Selv den mest moderne lov kan dog ikke sikre, at dagen lykkes for en travl passager.

Eksempelsætninger "busy" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
G7 er overordentlig aktive og forbereder sig på mulige nye foranstaltninger.
EnglishThis could be because your server is down or is busy and responding slowly.
Dette kan skyldes, at serveren er nede eller er optaget og svarer langsomt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, you are certainly keeping me busy today!
Hr. formand, mine damer og herrer, jeg skal arbejde meget hos Dem i dag.
EnglishDays later the Italian Government is busy enacting these very measures.
Dagen efter er den italienske regering ved at træffe disse foranstaltninger.
EnglishAnd all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!
Men i Stockholm blev der fastsat mål for social- og uddannelsespolitikken.
EnglishThe Commission is already busy drafting the necessary measures.
Kommissionen er allerede i gang med udarbejdelsen af de nødvendige foranstaltninger.
EnglishWaste management is going to keep us busy for a very long time.
Vi vil i lang tid, meget lang tid, skulle beskæftige os med bortskaffelse af affald.
EnglishIs it true that, in so doing, we are busy dooming the whole of this peace process to failure?
Er det sandt, at man derved er ved at sætte hele denne fredsproces fuldstændig over styr?
EnglishI quote: 'She said to me: You Russians are busy exterminating us.
Jeg citerer: Hun sagde til mig: " I russere er i gang med at udrydde os.
EnglishI know everyone is terribly busy, but that is the reason for my having to repeat myself.
Jeg ved udmærket, at alle har meget at gøre, men det er af denne grund, at jeg gentager mig selv.
EnglishMr President, the BSE crisis has kept us in Europe busy for some months now, and continues to do so.
Hr. formand, BSE-krisen har optaget os i månedsvis i Europa og gør det for resten stadig.
EnglishTake for example my area, Asia, which keeps me extremely busy.
Lad mig tage mit område Asien, som jeg beskæftiger mig meget med.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the French Presidency is going to be a particularly busy one.
Hr. formand, ærede kolleger, det formandskab, som Frankrig har overtaget, kræver en særlig indsats.
EnglishFourthly, the Intergovernmental Conference is busy preparing amendments to the Maastricht Treaty.
For det fjerde forberedes der i forbindelse med regeringskonferencen ændringer af Maastricht-Traktaten.
EnglishAnd as thy servant was busy here and there, he was gone.
Men din Træl var optaget snart her snart der og borte var han.
EnglishWe are all busy preparing for important votes.
Vi er alle i fuld gang med forberedelserne til de vigtige afstemninger.
EnglishThe EU cannot begin to busy itself with sending special envoys to different areas of conflict throughout the world.
EU kan ikke begynde at sende» envoyés spéciaux« til forskellige konfliktområder i verden.
EnglishMadam President, we are busy drawing up long wish lists.
Fru formand, vi bruger tid på at opstille lange ønskelister.
EnglishTogether with the Presidency, the Commission is now busy studying how such a pact should be formulated.
Sammen med formandskabet er Kommissionen nu i gang med at studere, hvordan en sådan pagt skal udformes.