Tilbud om praktikpladser i mange lande

Engelsk-dansk oversættelse af "challenging"

 

"challenging" dansk oversættelse

Resultater: 1-24 af 85

challenging {adjektiv}

challenging {adj.} (også: defiant)

udfordrende {adj.}

I expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible.

Jeg forventer en hjemmeside, som er udfordrende, fornyende og meget tilgængelig.

He has had a very challenging task to streamline the measures of coordination.

Han har fået den meget udfordrende opgave at strømline koordinationsforanstaltningerne.

In terms of money and resources, this is not very challenging or problematic.

Dette er med hensyn til penge og ressourcer hverken særligt udfordrende eller problematisk.

We are setting out a challenging and ambitious agenda for change.

Vi opstiller en udfordrende og ambitiøs dagsorden for forandringer.

It has been a challenging and rewarding six months for us all.

Det har været en udfordrende og berigende periode for os alle.

challenge {substantiv}

challenge {substantiv}

challenge {substantiv} (også: defence)

modspil {et}

to challenge {verbum}

to challenge [challenged|challenged] {vb.} (også: to incite, to defy, to provoke)

udfordre {vb.}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "challenging":

Synonymer (engelsk) for "challenge":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "challenging" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

It is not, ladies and gentlemen, a matter of challenging the Cologne conclusions.

Det drejer sig ikke, mine damer og herrer, om at gå imod konklusionerne fra Köln.

Please understand that we are not challenging the existence of human rights.

Lad mig understrege, at vi ikke stiller spørgsmålstegn ved menneskerettighederne.

These are challenging the systems of social relationships we have in Europe.

Disse to ting sætter spørgsmålstegn ved de eksisterende sociale systemer i Europa.

We are challenging the frontiers of knowledge, but we have safeguards in place.

Vi udfordrer grænserne for vores viden, men vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger.

Many Liberal Democrats will be challenging the report in the vote tomorrow.

Det vil mange liberale gøre i morgen, når vi skal stemme om betænkningen.

We call on everyone to help us with this challenging task for the six months ahead.

Vi opfordrer alle til at hjælpe os med denne vanskelige opgave de kommende seks måneder.

The issues challenging us are exactly the same as before, and no progress has been made.

Det er det samme, der står på spil, og sagen har ikke gjort fremskridt.

What we should also be doing is challenging the fact that China may in fact provide arms.

Det, vi også bør gøre, er at protestere mod, at Kina måske leverer våben.

As he is challenging something I have done, I have the right to reply.

Eftersom han angriber noget, jeg har gjort, har jeg ret til at svare.

The choices seem clear, the objective is challenging and its achievement will be decisive.

Valgmulighederne synes klare, målet er krævende, dets indfrielse af helt afgørende betydning.

I am not challenging this whole question of whether this is a proper system or not.

Jeg rejser ikke tvivl om hele spørgsmålet om, hvorvidt dette er et ordentligt system eller ej.

Should we not be challenging the whole tourism issue as the British Government has been doing?

Bør vi ikke gøre indsigelse mod hele turismespørgsmålet, som den britiske regering gør?

What about those who will be challenging the Charter of Fundamental Rights?

Hvad med de, der anfægter charteret om grundlæggende rettigheder?

Madam President, I would like to congratulate you on your being elected to your challenging post.

Fru formand, jeg ønsker at gratulere Dem hjerteligt med valget til Deres nye, krævende opgave.

They were not challenging opening up to the world, but the globalisation of a mercantile attitude.

Det, de afviste, var ikke åbningen af verden, men den globaliserede merkantilisme.

Contempt, arbitrary handling of cases, challenging the right of family reunification, etc.

Ingen hensyntagen, vilkårlig sagsbehandling, tilsidesættelse af retten til familiesammenføring osv.

That is the last thing we need at this challenging time.

Det er det sidste, vi har brug for på nuværende kritiske tidspunkt.

There is no case for going beyond the Treaties or challenging the existing framework.

Det drejer sig hverken om at gå uden for traktaten eller om at sætte spørgsmålstegn ved det eksisterende.

Finally, we are challenging the conformity of the American Section 301 legislation.

Endelig gør vi indsigelse imod den amerikanske paragraf 301-lovgivnings overensstemmelse med WTO-reglerne.

It could also be said, however, that their agenda is very challenging.

Men kan også sige, at de er meget, meget ambitiøse.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Chad · chador · chaffinch · chain · chair · chairman · chalice · chalk · challenge · challenger · challenging · chamaeleon · chamber · chamois · champagne · Champagne-Ardenne · champion · championship · chance · chancellor · chandelier

I den tysk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.