Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "convenience"

 

"convenience" dansk oversættelse

Resultater: 1-24 af 151

convenience {substantiv}

convenience {substantiv} (også: amenity, accommodation)

I use those terms for convenience, but I never normally use them.

Det er et udtryk, jeg benytter af bekvemmelighed, men sædvanligvis benytter jeg det aldrig.

On the contrary, it is the convenience of animal owners, which is being promoted at animals ' expense.

Det er dyreejernes bekvemmelighed, der fremmes på dyrenes bekostning.

According to the Council, since it would be too time-consuming to look at these proposals in detail, it dismissed them for the sake of convenience.

Ifølge Rådet var det for tidskrævende at gennemgå disse ændringer i detaljer, og det afviste dem af bekvemmelighed.

There is no reason to penalise the staff simply because of the way the Members choose to work, i. e. their own convenience.

Der er tale om et valg, som udelukkende vedrører medlemmernes arbejdsform og disses bekvemmelighed, hvilket på ingen måde bør gå ud over personalet.

On this issue at least, we appeal to this House to abandon its tradition of not letting the facts stand in the way of political and economic convenience.

I det mindste på dette punkt opfordrer vi Parlamentet til at fravige sin tradition med ikke at lade kendsgerningerne stå i vejen for politisk og økonomisk bekvemmelighed.

convenience {substantiv} (også: amenity, agreeableness, pleasantness)

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "convenience":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "convenience" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "convenience" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

For transport - including oil-tanker traffic - there are flags of convenience.

Til transport - herunder olietankertrafikken - har vi bekvemmelighedsflagene.

Amendments Nos 4 and 6 concern problems with fish and flags of convenience.

Ændringsforslagene 4 og 6 vedrører problemer med fiskene og bekvemmelighedsflagene.

Its name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.

Navnet spiller ikke nogen rolle i den forbindelse, men lad os bare kalde det Echelon.

This report deals with a serious issue and that is fishing under flags of convenience.

Denne betænkning omhandler et alvorligt emne, nemlig fiskeri under bekvemmelighedsflag.

It is unacceptable that over half of the EU's tonnage sails under flags of convenience.

Vi må ikke finde os i, at halvdelen af EU-tonnagen sejler under billigt flag.

The system of flags of convenience cannot continue in its present form, Commissioner.

Systemet med bekvemmelighedsflag kan ikke fortsætte i sin nuværende form, fru kommissær.

I always thought that marriage and convenience are mutually exclusive!

Jeg har altid ment, at tjenstvillighed og ægteskab gensidigt udelukkede hinanden.

Otherwise this principle would be broken and procedural convenience would take priority.

I modsat fald vil dette princip blive knust, og proceduremageligheden vil få høj prioritet.

We need to make sure that we do not sacrifice peace of mind for convenience.

Vi må sikre, at vi ikke ofrer sjælefreden på bekvemmelighedens alter.

This is essentially a matter of the safety, as well as of the convenience, of the consumer.

Dette er i alt væsentligt et spørgsmål om forbrugerens sikkerhed og velbefindende.

I am afraid crises do not wait for the convenience of EU Foreign Ministers.

Jeg er bange for, at kriser ikke afventer, hvad der er bekvemt for EU ' s udenrigsministre.

So exactly what havoc do these ships and flags of convenience wreak?

Hvori består nu egentlig den skade, der udgår fra disse skibe og fra bekvemmelighedsflaget?

There needs to be tough action again on these flags of convenience.

Der er atter en gang behov for at gribe hårdt ind over for disse bekvemmelighedsflag.

In conclusion, we reject the creation of ports of convenience and self-handling at terminals.

Det og intet andet er i sidste instans hovedtemaet i den betænkning, vi i dag på ny drøfter.

Of those 746 vessels, at least 38 were directly exported to known flag of convenience countries.

Det skete formentlig, fordi fiskene i Mauretanien findes eller fandtes i stort tal.

Flags of convenience are one problem, but are not the only one.

Bekvemmelighedsflagene er et problem, men det er ikke det eneste.

And we must make progress on the issue of flags of convenience.

Vi skal tage yderligere skridt i sagen om bekvemmelighedsflag.

It is Danish, Dutch and Norwegian registers that are doing battle with these flags of convenience.

Der er danske, hollandske og norske registre, som tager kampen op med disse flagstater.

Stronger measures against flags of convenience are essential.

Det er nødvendigt med kraftigere foranstaltninger mod bekvemmelighedsflag.

The EU is concerned about the growing use of flags of convenience.

EU er bekymret over den stigende brug af bekvemmelighedsflag.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.