Tilbud om praktikpladser i udlandet for indfødte sprogbrugere af dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "derivative"

 

"derivative" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 74

derivative {substantiv}

derivative {substantiv}

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "derivative":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "derivative" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Thus the question arises: should we require mandatory labelling of those derivatives?

Spørgsmålet er så, om vi skal kræve obligatorisk angivelse af disse afledte stoffer.

The solution is to take out a derivative which pays off if the NASDAQ or CAC 40 falls.

Løsningen er at købe et derivat, der giver penge, hvis NASDAQ eller CAC 40 falder.

The immediate and compulsory labelling for beef and its derivatives is essential.

Det samme gælder den øjeblikkelige og obligatoriske mærkning af oksekød og biprodukter.

Mr Purvis justifies the existence of derivative markets with reference to olive production.

I gamle dage blev olivenpriserne stabiliseret gennem aftaler, der blev truffet på forhånd.

The market functions on the terms of the greedy, as do investment and the derivative markets.

De nye instrumenter virker på samme måde, som olie presses fra oliven.

It is not a low-cost food stuff if it helps to spread BSE and its human derivative.

Det er ikke billigt foder, hvis det er med til at sprede BSE og dets derivater til mennesket.

I can encapsulate the reasons for this in the words 'derivatives ' and 'casino capitalism '.

Afledte produkter og kasinokapitalisme nævner jeg blot som stikord.

Mr President, the lifting of the export ban on beef derivatives is a significant step forward.

Hr. formand, ophævelsen af eksportforbuddet mod oksekødsprodukter er et stort fremskridt.

Why are we being held hostage to this fuel and these derivatives?

Hvorfor bliver vi gidsler for dette brændstof og disse derivater?

In recent years, the derivatives market has grown very rapidly in almost all the Member States.

Derivatmarkederne har i de seneste år oplevet en meget stor tilvækst i stort set alle medlemslande.

We also know that many of the Member States want the mandatory labelling of GM derivatives.

Vi ved også, at mange af medlemsstaterne ønsker en obligatorisk mærkning af produkter afledt af GMO.

A separate section of my report is devoted to derivatives.

De er meget udbredte i både det almindelige erhvervsliv og i investeringsbranchen.

We cannot prohibit derivatives, but we must see to it that they are subject to supervision and control.

Vi kan ikke forbyde derivater, men vi skal se til, at de også er underlagt tilsyn og kontrol.

Secondly, we have trading in derivatives - which also swells liquidity.

For det andet drejer det sig om handelen med afledte instrumenter, der også virker likviditetsforøgende.

But a number of the amendments go too far in restricting the use of over-the-counter derivatives.

Men der er en række ændringsforslag, der går for vidt i retning af at indskrænke brugen af OTC-derivater.

The identification of cattle and the labelling of meat and its derivatives have surely become imperative.

Identifikationen af kvæg og mærkningen af oksekød og oksekødsprodukter er vel blevet uundgåelig.

We are not talking about the use of derivatives for speculation.

Vi taler ikke om brugen af derivater til spekulation.

From this point of view, in our opinion, the inclusion of certain derivatives in the assessment is justified.

Ud fra dette synspunkt retfærdiggøres opførelsen af visse afledte produkter efter vores mening.

The securitisation of credits and speculation in the derivatives market could generate a bank crisis.

En bankkrise kan opstå på grund af kreditomdannelse til værdipapirer og spekulationer med de afledte produkter.

The radical step taken by this report is to allow UCITS to use over-the-counter derivatives.

Det drastiske skridt, som tages i denne betænkning, er at tillade investeringsinstitutter at bruge OTC-derivater.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Tag et kig på den dansk-engelske ordbog af bab.la.