Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "frozen"

 

"frozen" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 76

frozen {adjektiv}

frozen {adj.}

frossen {adj.}

Cooked chicken may come into the UK frozen, then thaw and be eaten with no further treatment from the time the Thais cooked it.

Tilberedt kyllingekød kan komme ind i Det Forenede Kongerige i frossen tilstand, hvorefter det tøs op og spises uden yderligere tilberedning.

to freeze {verbum}

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "frozen":

Synonymer (engelsk) for "freeze":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "frozen" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Many were frozen in mid-growth by the standstill budgets of the past two years.

Mange blev frosset fast midtvejs af de sidste to års stillestående budgetter.

THERMIE II has been frozen for years, SAVE II was reduced to one third.

THERMIE II ligger på is, SAVE II er blevet skåret ned til en tredjedel.

I am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.

Jeg glæder mig også over, at forslaget om en indefrysning af aktiver er blevet accepteret.

Existing measures of aid to the Romanian Government should be frozen.

De eksisterende støtteforanstaltninger til den rumænske regering må afbrydes.

It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.

Det er længe nok til at nå frem til et slagteri fra næsten enhver landbrugsbedrift i Europa.

The list of persons banned from entering the Union should be extended and bank accounts frozen.

Listen over personer med indrejseforbud til Unionen bør udvides, og bankkonti bør indefryses.

All Mugabe's foreign assets and all those of his family should be frozen.

Der bør ske en fastfrysning af alle udenlandske aktiver, som besiddes af Mugabe og hans familie.

Mr President, the MEDA funds have been frozen for far too long.

Hr. formand, blokeringen af MEDA-midlerne har varet alt for længe.

In mid-May we re-introduced export refunds for fresh and frozen pigmeat on the bone.

Allerede midt i maj blev eksportrestitutionerne for frisk og frosset svinekød med ben genindført.

As a partial counterweight, all other items of expenditure have been frozen at the 1997 level.

Som en delvis opvejning er alle andre udgiftsposter blevet fastfrosset på samme niveau som i 1997.

It is awkward in that all economic or financial mechanisms are effectively frozen.

Den er vanskelig, fordi der stort set er blokeret for enhver form for økonomisk og finansielt system.

Frozen chickens are being imported from Brazil and from the Far East.

Der importeres kyllinger fra Brasilien og Det Fjerne Østen.

The present situation will be frozen, but there will be no further negative impact from the agreement.

Den nuværende situation fastholdes, men aftalen får ikke yderligere negative virkninger.

Although the application remained frozen for those two years, Malta remains in a very strong position.

Selvom ansøgningen har været suspenderet i disse to år, står Malta stadig stærkt.

The funds allocated to the associations are still frozen.

De midler, der er blevet afsat til foreningerne, er fortsat blokeret.

The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.

Vandet størkner som Sten Dybets Flade trækker sig sammen.

That includes not just canned fish but the whole range of fish on offer, from smoked to frozen fish.

Hertil henregner jeg ikke kun fiskekonserves, men hele spektret fra røget fisk til dybfrosne produkter.

Such conditions are worth noting, as cars and other kinds of machinery are frozen solid.

Det er nødvendigt at tage højde for disse tilstande, hvor hverken biler eller andre trafikmidler kan køre.

They have not even been charged with any offence, yet all their financial assets have been frozen.

De bliver ikke engang anklaget for noget, men deres muligheder for at forsørge sig selv økonomisk fastfryses.

According to one newspaper article, the US administration has frozen Albanian accounts which were funding the KLA.

Aviserne har skrevet, at den amerikanske regering har indefrosset albanske konti, som finansierede UCK.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

frog · from · front · front-end · frontal · frontier · frost · frost-bite · froth · frown · frozen · fructose · frugal · fruit · fruitful · frustrating · frustration · fry · FTC · fuck · fucking

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.