Mød bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-dansk oversættelse af "guilty"

 

"guilty" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 173

guilty {adjektiv}

guilty {adj.} (også: culpable)

skyldig {adj.}

Parliament has not been guilty of profligate spending even in recent years.

Parlamenter har heller ikke i de forløbne år gjort sig skyldig i overforbrug.

The European Union is, however, still guilty of dumping in return for export subsidies.

EU gør sig imidlertid stadig skyldig i dumping ved hjælp af eksportsubsidier.

The Council has made the wrong decision and is guilty of discrimination.

Rådet har truffet en dårlig beslutning og gjort sig skyldig i diskriminering.

As a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.

Som tidligere medlem af Budgetkontroludvalget er jeg også selv skyldig.

You are being put through this procedure as though you are presumed guilty, not innocent.

De underkastes denne procedure, da De formodes at være skyldig og ikke uskyldig.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "guilty":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "guilty" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "guilty" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

You are the guilty party because you created this disease from start to finish.

Kære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.

What crimes they are guilty of is unclear and the action should be dropped.

Det fremgår ikke klart, hvilke forbrydelser de har begået, og tiltalen bør frafaldes.

Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.

Bagtal ikke en Træl for hans Herre at han ikke forbander dig så du må bøde.

The guilty parties are sitting in judgment on themselves, which does not bode well.

Hvis Økofin-Rådet ikke lader reglerne gælde for sig selv, står Kommissionen magtesløs.

One aspect will be that we ensure proper trials for those guilty of genocide.

Vi skal sikre retfærdig rettergang over for dem, der har begået folkedrab.

The guilty parties have gone too, either promoted or sent away with a golden handshake.

Enten er de blevet forfremmet eller sendt andetsteds hen med et gyldent håndtryk.

Investigations show that the Commission is guilty of serious negligence.

Undersøgelserne har vist, at Kommissionen har været skyld i alvorlige forsømmelser.

New evidence has come to light which I gather may change the guilty verdict.

Jeg har fået at vide, at der er fremkommet nye beviser, som kan ændre hans idømte skyld.

The report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.

Denne beretning siger ikke, at den eller den kommissær har begået svig eller forbrydelser.

The guilty party, Arturo Lojacono, was identified and sentenced, but sought refuge abroad.

Gerningsmanden, Arturo Lojacono, blev identificeret og dømt, men flygtede til udlandet.

It is correct that the former Minister of Justice is not personally guilty in the tragedy.

Det er rigtigt, at den daværende justitsminister ikke personligt er skyld i dramaet.

You said that The Financial Times was guilty of a piece of contentious reporting.

De sagde, at indholdet i artiklen i The Financial Times var omstridt.

Even those giving support to those people would, in the future, become guilty of terrorism.

Selv støtte til disse personer ville herefter blive betragtet som terrorisme.

He has been accused of a crime of which I do not think he is guilty.

Han er anklaget for en forbrydelse, som jeg ikke mener, at han har begået.

In our view, it is right not to make the innocent pay for the guilty.

Det er efter vores opfattelse rigtigt, at den, der har ret, skal ikke straffes som synderen.

Everyone guilty of this attack should be given up to the forces of law and order in Belfast.

Alle medskyldige i dette angreb skal udleveres til ordensmagten i Belfast.

The former Commission, through its negligence, was guilty of manslaughter.

Den gamle Kommission har ved forsømmelser begået uagtsomt manddrab.

If we simply stand by and watch these problems we shall be guilty of ineffective resignation.

At betragte disse problemer passivt fører til meningsløs resignation.

It is all very well for my colleague Jonathan Evans to imply that his party is not guilty.

Det er meget godt, at min kollega, Jonathan Evans, antyder, at det ikke er hans partis skyld.

I never understood that, and I do not feel at all guilty about it.

Det har jeg aldrig forstået, og det er jeg heller ikke flov over.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

guerrillas · guest · guidance · guide · guideline · guiding · guilder · guillotine · guilt · guiltless · guilty · Guinea · Guinea-Bissau · guitar · Gujarat · gulden · gulf · gull · gulp · gum · gumbo

I den engelsk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.