Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "illegal"

 

"illegal" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 844

illegal {adjektiv}

illegal {adj.} (også: contraband)

ulovlig {adj.}

We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.

Vi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.

The Council has already taken several measures to combat illegal immigration.

Rådet har truffet flere foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig indvandring.

The National Front has always and will always fight against illegal immigration.

Den Nationale Front har altid kæmpet, og vil altid kæmpe, imod ulovlig indvandring.

The fight against illegal immigration requires the regulation of legal immigration.

Kampen mod ulovlig indvandring kræver regulering af den lovlige indvandring.

The fight against illegal immigration also requires an effort at European level.

Bekæmpelsen af ulovlig indvandring kræver også en indsats på europæisk plan.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "illegal" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

However, the illegal trade in the meat of wild animals is not limited to Africa.

Principielt kan ethvert vildt dyr bruges til at forsyne et marked med bushmeat.

A lot of the debate has turned on the subject of copyright and illegal material.

Der har været megen diskussion om spørgsmålet om copyright og ulovligt materiale.

Mr President, 'illegal work ' could also be referred to as 'underground work '.

Hr. formand, i Italien kalder man også sort arbejde for " undervandsarbejde ".

Some Member States now seem to be confusing asylum-seekers and illegal immigrants.

Visse medlemsstater synes nu at blande asylsøgere og illegale indvandrere sammen.

We all know that illegal fishing takes place and that there are illegal landings.

Vi ved alle, at illegalt fiskeri finder sted, og at der landes fisk illegalt.

It claims that this is a contribution to the campaign to halt illegal immigration.

Den foregiver således at bidrage til bekæmpelsen af den illegale indvandring.

Illegal immigration and the trafficking in human beings are not inevitable, however.

Den illegale indvandring og handlen med mennesker er imidlertid ikke skæbnebestemte.

One is the question of illegal trade, which is becoming more and more urgent.

For det første spørgsmålet om smugling, som bliver mere og mere påtrængende.

The Greek Presidency is also making illegal immigration in Europe a priority.

Det græske formandskab har også illegal indvandring i Europa som prioritet.

In the port of Dover alone, hundreds of illegal aliens are arrested on a daily basis.

Alene i havnen i Dover fanges der hver dag mere end 100 illegale indvandrere.

These people are exploited as a result of their illegal situation, and that is wrong.

Disse mennesker udnyttes som følge af deres retsløse situation, og det er forkert.

I would like to ask him if we agree on the definition of illegal immigration.

Men jeg må spørge ham, er vi overhovedet enige om definitionen af illegal indvandring?

Nothing has been said about fishmeal, the ultra-peripheral regions or illegal fishing.

Der siges intet om fiskemel, de yderste randområder eller ulovligt fiskeri.

Is there anything more difficult in human terms than illegal immigration?

Hvilke situationer er menneskelig set vanskeligere end det illegale ophold?

The primary purpose of the Internet is not to disseminate illegal and harmful material.

Internettets primære formål er ikke at udbrede ulovligt og skadeligt indhold.

Illegal immigrants, the jobless and the homeless do not have any rights.

De arbejdsløse, de hjemløse og dem uden papirer har ikke nogen rettigheder.

In order to rebuild this trust, there has to be a complete crackdown on illegal fishing.

For at genopbygge denne tillid skal der slås hårdt ned på ulovligt fiskeri.

Why, for months on end, have you tolerated the illegal importation of transgenic maize?

Hvorfor har De i månedsvis tolereret illegal import af gensplejset majs?

He implies that illegal immigration is the greatest crime that we have to combat.

Han lader som om, den illegale indvandring var den største forbrydelse, vi skal bekæmpe.

Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo

Illegal udnyttelse af naturressourcer i Den Demokratiske Republik Congo
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

idol · ie · if · igloo · ignition · ignoramous · ignorant · Iliad · ill · ill-timed · illegal · illegally · illicit · Illinois · illiterate · illness · illocutionary · illogical · illusion · illustration · image

Flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog.