Sådan skriver man et CV på dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "in vain"

 

"in vain" dansk oversættelse

Resultater: 1-21 af 60

in vain {adjektiv}

in vain {adj.} (også: unsuccessful, futile)

forgæves {adj.}

Otherwise all our other efforts in the area of development will be very much in vain.

For ellers vil hele vores indsats inden for udviklingsområdet i høj grad være forgæves.

We, the legislators, must ensure that the efforts of citizens are not in vain.

Vi skal som lovgivere sikre, at borgernes bestræbelser ikke er forgæves.

I would ask for the Commissioner to be present, otherwise our words will all be in vain.

Derfor anmoder jeg om, at kommissæren kommer til stede, ellers taler vi helt forgæves.

Please be assured that the sacrifice of Martín Carpena has not been in vain.

De kan være sikre på, at Martín Carpenas offer ikke har været forgæves.

I have studied them in vain for a realistic business impact assessment.

Jeg har forgæves gennemgået dem for en realistisk vurdering af indvirkningen på sektoren.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "in vain":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "in vain" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "in vain" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

If no political solution is found, any military invasion could well be in vain.

Hvis der ikke opnås en politisk løsning, er alle militære erobringer nyttesløse.

Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?

Hvor længe vil du skjule dig HERRE for evigt hvor længe skal din Vrede lue som Ild?

Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?

Dens Nysen fremkalder strålende Lys som Morgenrødens Øjenlåg er dens Øjne.

Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.

så oplader Job sin Mund med Tant uden Indsigt taler han store Ord.

Now, my friends, let us not let World Poverty Day go by in vain!

Men nu kære kolleger, lad os ikke lade verdensdagen for fattigdommen gå upåagtet hen!

I am asking because Parliament has so far been asking the Council about this in vain.

Det spørger jeg også om, fordi Parlamentet hidtil har spurgt Rådet om dette uden at få noget svar.

or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.

" eller blive for fattig og stjæle og volde min Guds Navn Men.

Surely in vain the net is spread in the sight of any bird.

Thi det er unyttigt at udspænde Garnet for alle Fugles Øjne;

I should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.

Der er endda nogle, som endnu ikke er blevet til noget.

She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;

Mon Strudsens Vinge er lam eller mangler den Dækfjer og Dun

Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.

Kun Tomhed er Mennesker Mænd en Løgn på Vægtskålen vipper de op de er Tomhed til Hobe.

Amsterdam was above all a vain attempt in the face of necessary institutional reforms.

Amsterdam var frem for alt en målestok for ingenting i forhold til de nødvendige institutionelle reformer.

I looked in vain for any strong pronouncements in specific areas such as the environment and animal welfare.

Jeg savner nogle skarpere tilkendegivelser på specielle områder som miljø og dyrevelfærd.

And they shall know that I am the LORD, and that I have not said in vain that I would do this evil unto them.

Og de skal kende at jeg er HERREN; det var ikke tomme Ord når jeg talede om at gøre den Ulykke på dem.

My work on a report will therefore be in vain.

Jeg arbejder altså på en betænkning til ingen nytte.

That is why the hope that the Charter of Fundamental Rights will have life breathed into it in Nice is a vain hope.

Derfor kan håbet om, at der kunne blive pustet liv i chartret om grundlæggende rettigheder i Nice, ikke opfyldes.

Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?

Eller mene I at Skriftens Ord ere tomme Ord?

Citizens, mayors, advisers and even MPs had unfortunately pointed out the risks in vain.

Borgere, borgmestre, rådmænd og nationale parlamentsmedlemmer havde desværre nyttesløst gjort opmærksom på risiciene.

If I be wicked, why then labour I in vain?

Jeg skal nu engang være skyldig hvorfor da slide til ingen Nytte?

As for us, our eyes as yet failed for our vain help: in our watching we have watched for a nation that could not save us.

End smægted vort Blik efter Hjælp men kun for at skuffes på Varden spejded vi efter det Folk der ej hjælper.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Mere i den engelsk-danske ordbog.