Search for the most beautiful word
diametric
distrustfulness

VOTE NOW

Engelsk-dansk oversættelse af "issues"

 

"issues" dansk oversættelse

Resultater: 1-26 af 6927

issues {substantiv}

issues (problems) {fl} (også: problems)

problemer {fl}

These are the sort of issues that we shall need to look at as we take this forward.

Det er denne slags problemer, som vi skal se på, når vi går videre med dette.

That is why we must continue to urge the Commission to resolve these issues.

Derfor skal vi fortsat appellere til Kommissionen om, at disse problemer bliver løst.

It is a matter of consulting the experts on these very technical and sensitive issues.

Der er tale om at høre standen om disse meget tekniske og ømtålelige problemer.

I would like to react to some of the issues raised by Mrs Rothe’ s report.

Jeg vil gerne kommentere nogle af de problemer, der nævnes i fru Rothes betænkning.

The report which finally emerged goes some way to addressing these issues.

Den betænkning, som endelig blev færdiggjort, afhjælper i nogen grad disse problemer.

issue {substantiv}

issue {substantiv}

to issue {verbum}

to issue [issued|issued] {vb} (også: to give)

udstede {vb}

to issue [issued|issued] {vb} (også: to publish, to release, to broadcast, to despatch)

udsende {vb}

to issue [issued|issued] {vb} (også: to publish)

udgive {vb}
Are you missing a certain translation here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "issue":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "issues" på dansk

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.

De spørgsmål, jeg virkelig ønsker at rejse, vedrører gennemførelsen af budgettet.

I will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.

Jeg vil ikke gennemgå dem et for et, men vil koncentrere mig om hovedpunkterne.

The international community has to consider now the long-term development issues.

Det internationale samfund skal nu overveje de langsigtede udviklingsspørgsmål.

Environmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.

De miljømæssige spørgsmål vil også blive prioriteret højere i TACIS-programmet.

We have long since passed that stage when we are talking about security issues.

Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.

One can also think of horizontal issues for instance regarding the environment.

Man kan også forestille sig horisontale spørgsmål f.eks. i relation til miljøet.

I would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.

Derfor beder jeg Dem om ikke at knibe udenom ved uløste principielle spørgsmål.

It affects people and it reaches them at different times and on different issues.

Den rammer folk og når dem på forskellige tidspunkter og i forskellige spørgsmål.

These are issues I will now be taking up with the federal authorities in Germany.

Dette er spørgsmål, som jeg nu vil tage op med forbundsmyndighederne i Tyskland.

It is my opinion that it is important to look at environmental issues as a whole.

Jeg mener, at det er vigtigt at anskue miljøspørgsmålene i et helhedsperspektiv.

Mr President, I shall try to respond to a number of issues as quickly as I can.

Hr. formand, jeg vil forsøge at kommentere en række indlæg så hurtigt som muligt.

I am certain that all these issues will be resolved in the medium or long term.

Jeg er overbevist om, at alle disse spørgsmål på længere og langt sigt kan løses.

There are two main issues with which we in this House will have to get to grips.

Det første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.

In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.

I anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at få løst disse spørgsmål.

The issues surrounding the application of this 'passerelle ' are controversial.

Spørgsmålet om anvendelse af den såkaldte» gangbro-bestemmelse« er kontroversielt.

Lastly, we propose that a temporary committee be set up to study these issues.

Endelig foreslår man at oprette et midlertidigt udvalg for at drøfte disse emner.

I should therefore like to highlight six issues that I consider to be priorities.

Jeg vil derfor gerne fremhæve seks punkter, som jeg mener skal have prioritet.

That is the established jurisprudence on those issues and remains the situation.

Ansøgningen behandles i øjeblikket af Kommissionen i henhold til forordningen.

We will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.

Vi ønsker et nært samarbejde med Parlamentet såvel som Rådet om disse spørgsmål.

Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.

Vi må nu til at bide i nogle sure æbler og begynde at fokusere på spørgsmålene.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: rød brandmand, brandmand, tællelig, skala, køre ind i

Lignende ord

ISO · isolated · isolation · isomer · isotope · ISP · Israel · Israeli · issuance · issue · issues · issuing · Istanbul · isthmus · IT · Italian · Italy · item · items · its · itself