Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Engelsk-dansk oversættelse af "mention"

 

"mention" dansk oversættelse

Resultater: 1-23 af 6052

mention {substantiv}

mention {substantiv}

omtale {en}

Amendment No 16, which has the Commission's support, deserves a special mention.

Ændringsforslag 16, som Kommissionen støtter, fortjener en særlig omtale.

Where development and sport are concerned, the position of women deserves a special mention.

Når det gælder udvikling og sport, fortjener kvinders stilling særlig omtale.

The second point that I would like to mention relates to Paraguay and Brazil.

Det andet aspekt, jeg vil omtale, vedrører Paraguay og Brasilien.

I would, however, also like to mention the subject of administrative budgets.

Jeg vil imidlertid også gerne omtale emnet forvaltningsbudgetter.

I would also like to mention the matter of the application of this directive.

Jeg vil også gerne omtale spørgsmålet om direktivets anvendelse.
Are you missing a certain translation here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "mention":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "mention" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "mention" på dansk

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.

Jeg kommer nu til punkt 26 og 27 og til de ændringsforslag, der er blevet nævnt.

This is the fourth success of the Greek Presidency that I want to mention today.

Det er den fjerde succes under det græske formandskab, som jeg vil nævne i dag.

The last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.

Det sidste punkt, som jeg vil komme ind på, hr. formand, er de nationale dommere.

I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.

Jeg vil nævne seks af dem, og jeg tror, at vi mere eller mindre bør standse der.

Several of the factors I have just mentioned are undergoing a process of change.

Adskillige af de faktorer, som jeg lige har nævnt, er faktisk ved at udvikle sig.

The point I wanted to make in mentioning all this is that Nice is a vital stage.

Jeg vil i denne sammenhæng gerne understrege, at Nice betegner et vigtigt skridt.

Finally, Commissioner, you mentioned the changes to FIFA rules and regulations.

Til slut, hr. kommissær, nævnte de ændringerne i FIFA ' s regler og bestemmelser.

Mr Blak, you mentioned that there is a big problem with submarines in Murmansk.

Hr. Blak, De gjorde opmærksom på, at ubådene i Murmansk udgør et stort problem.

I was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.

Til min overraskelse hørte jeg endda fru Ghilardotti tale om forbrugersikkerhed.

The EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.

I denne forbindelse skal især EBRD ' s mikrofinansieringsprogrammer fremhæves.

I might also mention the Stockholm Conference was planned long before that case.

Jeg kunne også nævne, at Stockholm-konferencen blev planlagt lang tid inden sagen.

In this spirit I would like to mention a few practical matters that you indicated.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne nogle konkrete spørgsmål, som De kom ind på.

The reason I mention this is that it figured prominently in this debate last year.

Jeg nævner det, fordi det spillede en stor rolle under sidste års forhandling.

There is one problem that I hesitate to mention today as I am new in the sector.

Der er et problem, som jeg tøver med at nævne i dag, da jeg er ny på dette område.

We need a method, the convention method that many here have already mentioned.

Vi har brug for en metode, nemlig konventet, som mange her allerede har nævnt.

Then there are a whole series of points already mentioned which we fully support.

Der er i øvrigt en lang række allerede nævnte aspekter, som er vi er helt enige i.

And the fact that this has been ignored and not mentioned is incomprehensible.

Det er uforståeligt, at det er blevet fortiet her, at det ikke er blevet nævnt.

The motion for a resolution mentions the need to better coordinate assistance.

I beslutningsforslaget nævnes nødvendigheden af, at bistanden koordineres bedre.

Many of you mentioned this issue and it is, of course, of enormous importance.

Mange medlemmer har nævnt dette spørgsmål, og det er naturligvis yderst vigtigt.

Mrs Berger mentioned the need to look after and improve the mobility of employees.

Fru Berger nævnte behovet for at værne om og forbedre arbejdstageres mobilitet.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: stålsat, skærmbillede, slange, rød brandmand, blå brandmand

Lignende ord

men · menace · mendelevium · meningitis · menorah · Mensa · menstruation · mental · mentally · mentha · mention · mentor · mentristicly · menu · menus · meow · mercantilism · mercenary · merchandise · merchant · merciful