Engelsk-dansk oversættelse af "mention"

EN mention dansk oversættelse

volume_up
mention {substantiv}
DA
DA
DA

EN mention
volume_up
{substantiv}

mention
The second point that I would like to mention relates to Paraguay and Brazil.
Det andet aspekt, jeg vil omtale, vedrører Paraguay og Brasilien.
I would, however, also like to mention the subject of administrative budgets.
Jeg vil imidlertid også gerne omtale emnet forvaltningsbudgetter.
I would also like to mention the matter of the application of this directive.
Jeg vil også gerne omtale spørgsmålet om direktivets anvendelse.

Eksempelsætninger "mention" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishdon't mention it
EnglishI was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.
Til min overraskelse hørte jeg endda fru Ghilardotti tale om forbrugersikkerhed.
EnglishThe last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.
Det sidste punkt, som jeg vil komme ind på, hr. formand, er de nationale dommere.
EnglishThe EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.
I denne forbindelse skal især EBRD ' s mikrofinansieringsprogrammer fremhæves.
EnglishFirstly, I want to mention the consideration given to especially vulnerable groups.
Det første er kumulative og synergistiske virkninger, nemlig cocktailvirkninger.
EnglishThe Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
I konklusionerne nævnes også midlerne til at fremme bæredygtig og retfærdig handel.
EnglishThe reason I mention this is that it figured prominently in this debate last year.
Jeg nævner det, fordi det spillede en stor rolle under sidste års forhandling.
EnglishFor example, let us mention the pursuit of dialogue with Mediterranean countries.
Den videre udvikling af Euro-Middelhavsdialogen er et vigtigt eksempel derpå.
EnglishLet me mention, first of all, the specific dossiers on which we want to work.
Lad os først og fremmest tale om de konkrete områder, vi vil beskæftige os med.
EnglishThe second point that I should like to mention quickly is the budgetary aspect.
Det andet aspekt, som jeg gerne kort vil ind på, er det budgetmæssige aspekt.
EnglishTo conclude, I should like to mention the relations between our two institutions.
Og til slut vil jeg gerne henholde mig til forholdet mellem vores to institutioner.
EnglishI do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
Jeg har ikke tid til at berøre alle emner, så jeg vil begrænse mig til et enkelt.
EnglishLet me mention some of the principles which I regard as crucial for the future.
Men lad mig komme ind på nogle principper, jeg anser for fundamentale for fremtiden.
EnglishSo I really am in two minds, and I would just like to cautiously mention that.
Jeg er selv meget splittet, og det vil jeg så alligevel forsigtigt give udtryk for.
EnglishI must also mention that in 1999 the democracy clause was included in this agreement.
Jeg vil også minde om, at demokratiklausulen blev indføjet i denne aftale i 1999.
EnglishAt the same time, however, no mention is made in this agreement of the Chechnya issue.
Mit land Polen er i alt væsentligt interesseret i et tæt samarbejde med Rusland.
EnglishI mention his name because he is a very good example of what is happening in Burma.
Jeg nævner hans navn, fordi han er et meget godt eksempel på det, der sker i Burma.
EnglishI only mention the inauguration of the Commission, or the customs union with Turkey.
Jeg henviser blot til Kommissionens investitur eller toldunionen med Tyrkiet.
EnglishHere I should mention Mrs Weiler's report on which we will be voting this afternoon.
Jeg henviser til fru Weilers betænkning, som vi skal stemme om i eftermiddag.
EnglishFurthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.
Den siger heller ikke noget om den genforhandling af lønnen, som dette burde medføre.