Search for the most beautiful word
fail-safe
radiochemical

VOTE NOW

Engelsk-dansk oversættelse af "mention"

 

"mention" dansk oversættelse

Resultater: 1-27 af 5181

mention {substantiv}

mention {substantiv}

omtale {en}

Where development and sport are concerned, the position of women deserves a special mention.

Når det gælder udvikling og sport, fortjener kvinders stilling særlig omtale.

The second point that I would like to mention relates to Paraguay and Brazil.

Det andet aspekt, jeg vil omtale, vedrører Paraguay og Brasilien.

I would, however, also like to mention the subject of administrative budgets.

Jeg vil imidlertid også gerne omtale emnet forvaltningsbudgetter.

I would also like to mention the matter of the application of this directive.

Jeg vil også gerne omtale spørgsmålet om direktivets anvendelse.

The second matter I want to mention is codification and consolidation.

Det andet emne, som jeg vil omtale, er det, der drejer sig om kodifikationer og konsolideringer.

to mention {verbum}

Where development and sport are concerned, the position of women deserves a special mention.

Når det gælder udvikling og sport, fortjener kvinders stilling særlig omtale.

The second point that I would like to mention relates to Paraguay and Brazil.

Det andet aspekt, jeg vil omtale, vedrører Paraguay og Brasilien.

I would, however, also like to mention the subject of administrative budgets.

Jeg vil imidlertid også gerne omtale emnet forvaltningsbudgetter.

I would also like to mention the matter of the application of this directive.

Jeg vil også gerne omtale spørgsmålet om direktivets anvendelse.

The second matter I want to mention is codification and consolidation.

Det andet emne, som jeg vil omtale, er det, der drejer sig om kodifikationer og konsolideringer.

to mention [mentioned|mentioned] {tr.vb.} (også: to outline, to state, to name)

nævne {tr.vb.}

This is the fourth success of the Greek Presidency that I want to mention today.

Det er den fjerde succes under det græske formandskab, som jeg vil nævne i dag.

I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.

Jeg vil nævne seks af dem, og jeg tror, at vi mere eller mindre bør standse der.

I might also mention the Stockholm Conference was planned long before that case.

Jeg kunne også nævne, at Stockholm-konferencen blev planlagt lang tid inden sagen.

In this spirit I would like to mention a few practical matters that you indicated.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne nogle konkrete spørgsmål, som De kom ind på.

There is one problem that I hesitate to mention today as I am new in the sector.

Der er et problem, som jeg tøver med at nævne i dag, da jeg er ny på dette område.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "mention":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "mention" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "mention" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

I come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.

Jeg kommer nu til punkt 26 og 27 og til de ændringsforslag, der er blevet nævnt.

The last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.

Det sidste punkt, som jeg vil komme ind på, hr. formand, er de nationale dommere.

The point I wanted to make in mentioning all this is that Nice is a vital stage.

Jeg vil i denne sammenhæng gerne understrege, at Nice betegner et vigtigt skridt.

Finally, Commissioner, you mentioned the changes to FIFA rules and regulations.

Til slut, hr. kommissær, nævnte de ændringerne i FIFA ' s regler og bestemmelser.

Mr Blak, you mentioned that there is a big problem with submarines in Murmansk.

Hr. Blak, De gjorde opmærksom på, at ubådene i Murmansk udgør et stort problem.

I was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.

Til min overraskelse hørte jeg endda fru Ghilardotti tale om forbrugersikkerhed.

The EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.

I denne forbindelse skal især EBRD ' s mikrofinansieringsprogrammer fremhæves.

The reason I mention this is that it figured prominently in this debate last year.

Jeg nævner det, fordi det spillede en stor rolle under sidste års forhandling.

We need a method, the convention method that many here have already mentioned.

Vi har brug for en metode, nemlig konventet, som mange her allerede har nævnt.

Then there are a whole series of points already mentioned which we fully support.

Der er i øvrigt en lang række allerede nævnte aspekter, som er vi er helt enige i.

And the fact that this has been ignored and not mentioned is incomprehensible.

Det er uforståeligt, at det er blevet fortiet her, at det ikke er blevet nævnt.

The motion for a resolution mentions the need to better coordinate assistance.

I beslutningsforslaget nævnes nødvendigheden af, at bistanden koordineres bedre.

Many of you mentioned this issue and it is, of course, of enormous importance.

Mange medlemmer har nævnt dette spørgsmål, og det er naturligvis yderst vigtigt.

Mrs Berger mentioned the need to look after and improve the mobility of employees.

Fru Berger nævnte behovet for at værne om og forbedre arbejdstageres mobilitet.

A large number of NGOs, as has been mentioned here, were happy the meeting failed.

Som det har været nævnt her, var en lang række ngo ' er glade for sammenbruddet.

As Mr Rasmussen mentioned, it is also very important to see pre-emptive diplomacy.

Rasmussen nævnte, er det også meget vigtigt at forstå det forebyggende diplomati.

Commissioner, I hope the hotlines you mentioned have been set up and are working.

Hr. kommissær, jeg håber, at de hotlines, som De nævnte, er etableret og fungerer.

One step in the right direction has, however, been taken and is worth mentioning.

Der er dog sket et skridt i den rigtige retning, som fortjener at blive fremhævet.

The second point that I should like to mention quickly is the budgetary aspect.

Det andet aspekt, som jeg gerne kort vil ind på, er det budgetmæssige aspekt.

Firstly, I want to mention the consideration given to especially vulnerable groups.

Det første er kumulative og synergistiske virkninger, nemlig cocktailvirkninger.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

men · menace · mendelevium · meningitis · menorah · Mensa · menstruation · mental · mentally · mentha · mention · mentor · mentristicly · menu · menus · meow · mercantilism · mercenary · merchandise · merchant · merciful

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.