Engelsk-dansk oversættelse af "morning"

EN morning dansk oversættelse

morning {substantiv}

EN morning
volume_up
{substantiv}

morning (også: forenoon)
This brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Vi har afsluttet stemmeforklaringerne og dermed dagsordenen for denne formiddag.
This morning, the Commission held a discussion in depth of its ideas on employment.
Her til formiddag havde Kommissionen en dybtgående drøftelse af beskæftigelsessituationen.
Some of you have mentioned this morning the importance of feeding stuffs.
Nogle medlemmer har her til formiddag nævnt betydningen af foderstoffer.
morning
This means that the Conference of Presidents will have to be convened this morning.
Det vil sige, at Formandskonferencen skal indkaldes her til morgen.
The point is that there is still a voting session tonight and tomorrow morning.
Hovedsagen er, at der stadig er en afstemning her i dag og i morgen tidlig.
I hope, therefore, that this House will adopt this amendment this morning.
Jeg håber derfor, at Parlamentet vil overtage dette ændringsforslag i morgen.

Synonymer (engelsk) for "morning":

morning

Eksempelsætninger "morning" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
Parlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.
EnglishThere are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Der findes mange websteder som eksempelvis China Online, South China Morning Post.
EnglishI said that this morning when we were dealing with the other report by Mrs Read.
Det har jeg allerede nævnt i morges ved behandlingen af fru Reads anden betænkning.
EnglishIt is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
Det er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.
EnglishIn this morning's Guardian it is reported that precisely that is going to happen.
I The Guardian i dag rapporteres det, at det netop er det, der er ved at ske.
EnglishI am pleased to have heard the word responsibility said so many times this morning.
Tak, fordi De nævnte ordet ansvar en halv snes gange i Deres redegørelse i dag.
EnglishI think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.
Jeg tror, at vi alle sammen følte et behageligt sus under formiddagens møde.
EnglishI feel that we must be constructive in learning from this morning's events.
Jeg mener, at man må drage ved lære af det, der er sket, på en konstruktiv måde.
EnglishYou did not say so in Porto, Commissioner, and you told us as much this morning.
Det stod ganske vist i aviserne, men De benægtede det, og det tror jeg på.
EnglishWoe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning
Ve dig du Land hvis Konge er en Dreng og hvis Fyrster holder Gilde ved Gry.
EnglishThis morning, I was at a big event in Frankfurt, along with several hundred others.
I morges var jeg til et stort møde i Frankfurt med nogle hundrede deltagere.
EnglishThis morning we had the same problem and you had to wait until people came.
I dag havde vi det samme problem, og De var nødt til at vente, til folk ankom.
EnglishThat is the question to which I would appreciate an answer this morning.
Det er et spørgsmål, som jeg meget gerne vil have et svar på her i eftermiddag.
EnglishI saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
I morges så jeg i fjernsynet, at Chirac blev modtaget i Kina som en ven.
EnglishI discovered this yesterday evening and notified DG1 of the fact this morning.
Det opdagede jeg i går aftes, og jeg gjorde DG1 opmærksom herpå i morges.
EnglishMadam President, there were no flights at all from Amsterdam to Strasbourg this morning.
Fru formand, i morges var der slet ingen flyafgange fra Amsterdam til Strasbourg.
EnglishThis was borne out this morning during the discussion of the Lisbon strategy.
En anden ændring, som skal foretages, er, at vi skal tænke mere europæisk.
EnglishI do not agree with the assessment given by Commissioner Fischler this morning.
Jeg kan ikke tilslutte mig den vurdering, som hr. kommissær Fischler fremlagde i morges.
EnglishThat is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.
Derfor vil jeg gerne komme med to gode nyheder til formiddagens forhandling.
EnglishThis was already addressed by some Members of the Green Group this morning.
Dette var der allerede nogle medlemmer af Gruppen De Grønne, der tog fat på i morges.