Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-dansk oversættelse af "morning"

 

"morning" dansk oversættelse

Resultater: 1-24 af 553

morning {substantiv}

morning {substantiv}

morgen {en}

This morning you stated your wish to see a Europe that was closer to its citizens.

De har her til morgen sagt, at De ønskede et Europa, der er tættere på borgerne.

I warmly welcome the statement made by the President to us here this morning.

Jeg glæder mig meget over den udtalelse, formanden har fremsat her til morgen.

The secretaries-general will now meet tomorrow morning to organise the voting.

Og generalsekretærerne mødes i morgen tidlig for at lægge afstemningerne til rette.

And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.

Men Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.

We have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.

Vi har taget det til efterretning og vil forsøge at rette op på det inden i morgen.

morning {substantiv} (også: forenoon)

formiddag {en}

This brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.

Vi har afsluttet stemmeforklaringerne og dermed dagsordenen for denne formiddag.

All this is out of order and Parliament made itself look ridiculous this morning.

Alt dette er ikke normalt, og Parlamentet har været latterligt her i formiddag.

I thank all those who have contributed to the constructive debate this morning.

Jeg takker alle, der har bidraget til den konstruktive diskussion i formiddag.

On East Timor - and I note, Mr Prodi, what you said this morning - where are we?

Vedrørende Østtimor - og jeg har bemærket, hvad De har sagt her til formiddag, hr.

What official business could be more important than this debate this morning?

Hvilke officielle pligter kunne være vigtigere end forhandlingen her til formiddag?
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "morning":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "morning" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "morning" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

This morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.

Parlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.

There are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.

Der findes mange websteder som eksempelvis China Online, South China Morning Post.

I said that this morning when we were dealing with the other report by Mrs Read.

Det har jeg allerede nævnt i morges ved behandlingen af fru Reads anden betænkning.

In this morning's Guardian it is reported that precisely that is going to happen.

I The Guardian i dag rapporteres det, at det netop er det, der er ved at ske.

It is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.

Det er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.

I am pleased to have heard the word responsibility said so many times this morning.

Tak, fordi De nævnte ordet ansvar en halv snes gange i Deres redegørelse i dag.

I think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.

Jeg tror, at vi alle sammen følte et behageligt sus under formiddagens møde.

This morning, I was at a big event in Frankfurt, along with several hundred others.

I morges var jeg til et stort møde i Frankfurt med nogle hundrede deltagere.

I feel that we must be constructive in learning from this morning's events.

Jeg mener, at man må drage ved lære af det, der er sket, på en konstruktiv måde.

This was already addressed by some Members of the Green Group this morning.

Dette var der allerede nogle medlemmer af Gruppen De Grønne, der tog fat på i morges.

This morning we had the same problem and you had to wait until people came.

I dag havde vi det samme problem, og De var nødt til at vente, til folk ankom.

Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning

Ve dig du Land hvis Konge er en Dreng og hvis Fyrster holder Gilde ved Gry.

Mr President, our group was extremely pleased at the result of the vote this morning.

Hr. formand, vores gruppe var yderst tilfreds med resultatet af afstemningen i morges.

This was borne out this morning during the discussion of the Lisbon strategy.

En anden ændring, som skal foretages, er, at vi skal tænke mere europæisk.

I will respond properly to her report at the end of this morning's debate.

Jeg vil vende tilbage til hendes betænkning sidst på morgenens forhandling.

You did not say so in Porto, Commissioner, and you told us as much this morning.

Det stod ganske vist i aviserne, men De benægtede det, og det tror jeg på.

That is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.

Derfor vil jeg gerne komme med to gode nyheder til formiddagens forhandling.

I ask this because of the issue of coherence, the subject of this morning's discussion.

Grunden hertil er den, at kohærensspørgsmålet er genstand for morgendagens drøftelser.

I heard this morning that an e-mail with an attachment arrived last night.

Jeg hørte i morges, at der i nat skulle være kommet en mail med et bilag.

I should like to re-read the statement I made at this debate this morning.

Jeg vil gerne læse den erklæring op for Dem, som jeg afgav i morges under drøftelserne.
 

Forum resultater

"morning" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

moose · moot · moped · moral · morals · moray · more · moreover · Morgan · Mormon · morning · Morocco · moron · moronic · morpheme · morphia · morphine · morphology · mortality · mortals · mortar

Søg efter flere ord i den engelsk-danske ordbog.