Engelsk-dansk oversættelse af "prepared"

EN

"prepared" dansk oversættelse

DA
volume_up
prepared {kort til.}

EN prepared
volume_up
{adjektiv}

prepared (også: poised, ready, ready to hand)
volume_up
parat {adj.}
There are other amendments that the Commission is not prepared to accept.
Der er andre ændringsforslag, som Kommissionen ikke er parat til at godkende.
But he is not prepared to make concessions in the direction of democratisation.
Men han er ikke parat til at gøre indrømmelser i form af en demokratiseringsproces.
The PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
PPE-Gruppen er parat til et konstruktivt samarbejde med de andre grupper.

Synonymer (engelsk) for "prepared":

prepared

Eksempelsætninger "prepared" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am perfectly prepared for each country to continue with the system it prefers.
Jeg er ganske rede til at lade hvert land bevare det system, det nu foretrækker.
EnglishI cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.
Jeg kan ikke tro, at Unionen vil overlade producenterne til deres triste skæbne.
EnglishThe Commission is prepared to do as much as possible to improve our cooperation.
Kommissionen er villig til at gøre, hvad den kan for at forbedre vores samarbejde.
EnglishHowever, that does not mean that Parliament is prepared to be taken for a ride.
Men dette betyder ikke, at Parlamentet er villigt til at blive taget ved næsen.
EnglishThe Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
Kommissionen er absolut villig til at undersøge, hvordan dette kan gennemføres.
EnglishLet me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
Jeg vil understrege, at Kommissionen er rede til at påtage sig sin del af ansvaret.
EnglishMy question to the Commission is, are you prepared to support Parliament here?
Jeg spørger Kommissionen, om den er villig til at støtte Parlamentets holdning.
EnglishIs a proposal for a directive already being prepared, or are there other plans?
Arbejdes der allerede nu på et forslag til et direktiv, eller er der andre planer?
EnglishYou have not occupied that position in the past, but I am prepared to think again.
Det har De ikke været tidligere, men jeg ville være villig til at ændre på det.
EnglishAs a representative of a small country I can say that we have to be prepared.
Jeg kan sige som repræsentant for et lille land, at det også kræver færdigheder.
EnglishFurthermore, we are prepared to help to achieve this in a democratic fashion.
Og her er vi også villige til at hjælpe til, at det sker på demokratiske vilkår.
EnglishTherefore, the Commission is prepared to take up four amendments in its proposal.
Derfor er Kommissionen rede til at tage fire ændringsforslag op i sit forslag.
EnglishWhy are people not prepared to discuss cooperation and common rules for exports?
Hvorfor er man ikke rede til at diskutere samarbejde og fælles regler for eksporten?
EnglishWe in the European Parliament are no longer prepared to accept such a situation.
Vi i Europa-Parlamentet er ikke længere villige til at acceptere en sådan situation.
EnglishA programme worth EUR 7 million is currently being prepared for this purpose.
Et program på EUR 7 millioner er for tiden under forberedelse til dette formål.
EnglishI am quite frankly astonished that a plan of attack has not been prepared beforehand.
Det overrasker mig ærlig talt, at der ikke på forhånd var opstillet en strategi.
EnglishUnfortunately, I feel that the groundwork has not been properly prepared this time.
Måske vil det næste gang lykkes at samle hele Europa-Parlamentet mod homofobi.
EnglishCandidate countries must be helped, and must be prepared, to meet these standards.
Ansøgerlandene skal derfor hjælpes og forberedes på at imødekomme disse standarder.
EnglishI am prepared to report to the Budgets Committee on how this situation develops.
Jeg er rede til at informere Budgetudvalget om, hvordan denne situation udvikler sig.
EnglishWe are not prepared either to make social concessions to the single market.
Heller ikke vi er villige til at gøre sociale indrømmelser til det indre marked.