bab.la Language World Cup 2015

EO
VS
LT
Mi amas vin Aš tave myliu

Vote for your favourite language!

Engelsk-dansk oversættelse af "prepared"

 

"prepared" dansk oversættelse

Resultater: 1-26 af 2024

prepared {adjektiv}

prepared {adj.} (også: ready, poised)

parat {adj.}

But he is not prepared to make concessions in the direction of democratisation.

Men han er ikke parat til at gøre indrømmelser i form af en demokratiseringsproces.

We are also willing to make distinctions for meat prepared in different ways.

Vi er yderligere parat til at indføre sondringer for forskellige tilberedelsestyper.

The Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.

Kommissionen er parat til at tænke over en differentieret politik sammen med Dem.

During the discussion one group was not prepared to allow the vote without debate.

Under drøftelsen var den ene gruppe ikke parat til at tillade afstemning uden debat.

In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.

I fremtiden må Unionen være parat til at finansiere projekter i forbindelse hermed.

to prepare {verbum}

to prepare [prepared|prepared] {vb} (også: to make, to cook)

tilberede {vb}

to prepare [prepared|prepared] {vb} (også: to draw up)

to prepare [prepared|prepared] {vb} (også: to accommodate, to terminate, to finish, to end)

fuldende {vb}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "prepared":

Synonymer (engelsk) for "prepare":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "prepared" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "prepared" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

I am perfectly prepared for each country to continue with the system it prefers.

Jeg er ganske rede til at lade hvert land bevare det system, det nu foretrækker.

I cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.

Jeg kan ikke tro, at Unionen vil overlade producenterne til deres triste skæbne.

The Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.

Kommissionen er absolut villig til at undersøge, hvordan dette kan gennemføres.

However, that does not mean that Parliament is prepared to be taken for a ride.

Men dette betyder ikke, at Parlamentet er villigt til at blive taget ved næsen.

My question to the Commission is, are you prepared to support Parliament here?

Jeg spørger Kommissionen, om den er villig til at støtte Parlamentets holdning.

Madam President, I had a speech prepared, but that is not the speech I shall give.

Fru formand, jeg havde forberedt at sige noget andet til Dem, end jeg faktisk gør.

It went very well and our Bosnian partners had prepared themselves thoroughly.

Kommissionens arbejdshypotese er, at forhandlingerne vil finde sted om ca. et år.

The Commission is prepared to do as much as possible to improve our cooperation.

Kommissionen er villig til at gøre, hvad den kan for at forbedre vores samarbejde.

Is a proposal for a directive already being prepared, or are there other plans?

Arbejdes der allerede nu på et forslag til et direktiv, eller er der andre planer?

Mr President, we all recognise the importance of being prepared for disasters.

Hr. formand, vi erkender alle vigtigheden af at være forberedt på katastrofer.

Therefore, the Commission is prepared to take up four amendments in its proposal.

Derfor er Kommissionen rede til at tage fire ændringsforslag op i sit forslag.

You have not occupied that position in the past, but I am prepared to think again.

Det har De ikke været tidligere, men jeg ville være villig til at ændre på det.

The other hurdle that you must surmount is the paucity of public preparedness.

Den anden forhindring, De må overvinde, er offentlighedens manglende forberedelse.

We even thought of having a disaster preparedness or natural catastrophe fund.

Vi har endog tænkt på at få en katastrofeberedskabs- eller naturkatastrofefond.

Enlargement must be prepared for not only administratively, but also substantively.

Udvidelsen skal ikke kun forberedes administrativt, men også indholdsmæssigt.

Furthermore, we are prepared to help to achieve this in a democratic fashion.

Og her er vi også villige til at hjælpe til, at det sker på demokratiske vilkår.

A programme worth EUR 7 million is currently being prepared for this purpose.

Et program på EUR 7 millioner er for tiden under forberedelse til dette formål.

Unfortunately, I feel that the groundwork has not been properly prepared this time.

Måske vil det næste gang lykkes at samle hele Europa-Parlamentet mod homofobi.

Let me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.

Jeg vil understrege, at Kommissionen er rede til at påtage sig sin del af ansvaret.

We are prepared to negotiate, and I know that we can count on Parliament's support.

Vi er rede til at forhandle, og jeg ved, at jeg kan regne med Parlamentets støtte.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Halloween, julekort, vaffel, skoletaske, sejlbåd

Lignende ord

Endnu flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog af bab.la.