Sådan skriver man et CV på dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "remaining"

 

"remaining" dansk oversættelse

Resultater: 1-23 af 333

remaining {adjektiv}

remaining {adj.} (også: additional, other, rest of)

øvrig {adj.}

remaining {adj.} (også: residual, left over)

resterende {adj.}

Let me explain the reason why we consider the remaining five amendments unacceptable.

Lad mig forklare, hvorfor vi ikke kan acceptere de resterende fem ændringsforslag.

The remaining Member States are in the process of preparing the necessary legislation.

De resterende medlemsstater er i færd med at forberede den nødvendige lovgivning.

The remaining quantity of 700 tonnes were seized by the Dutch prosecutor.

Det resterende kvantum på 700 tons blev beslaglagt af den hollandske anklagemyndighed.

I am unable to accept the remaining amendments for a variety of reasons.

Jeg kan af forskellige grunde ikke acceptere de resterende ændringsforslag.

The Council hopes that the remaining negotiations will soon be successfully concluded.

Rådet håber, at de resterende forhandlinger snart vil være veloverstået.

to remain {verbum}

to remain [remained|remained] {vb.} (også: to stay, to bide)

forblive {vb.}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "remaining":

Synonymer (engelsk) for "remain":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "remaining" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

We will stress the need for the remaining necessary measures to be put in place.

Vi vil eftertrykkeligt kræve, at de tiltag, der stadig er nødvendige, bliver taget.

However, there are still a few remaining obstacles which are included as amendments.

Der er imidlertid stadig visse hindringer, der finder udtryk som ændringsforslag.

I also want to point out the remaining loopholes that the Council has left.

Jeg vil imidlertid også nævne de huller, der stadig findes, som Rådet har efterladt.

But that is not the sort of thinking that can eliminate remaining deficits.

Men det er ikke den slags tanker, som kan fjerne de mangler, der stadigvæk eksisterer.

But I am in favour of most responsibility remaining with the Member States.

Men jeg går ind for, at den største kompetence fortsat skal ligge hos medlemsstaterne.

The only thing remaining is the demand for a comprehensive shortening of working hours.

Nu står der altså blot et krav om en gennemgribende arbejdstidsforkortelse tilbage.

I hope it will soon be followed by the release of Burma's remaining political prisoners.

Jeg håber, at den snart følges op af løsladelser af andre politiske fanger i Burma.

However, it must now renew its efforts to tackle those remaining concerns.

Bulgarien har også gjort betydelige fremskridt for at nå dette stadium.

In terms of competition, no-one now stands to benefit by remaining outside.

Der er nemlig ikke længere nogle, der scorer konkurrencefordele ved at holde sig udenfor.

The biggest remaining problem is the lifts, which seem to have a mind of their own.

Det største tilbageværende problem er elevatorerne, som tilsyneladende kører på må og få.

Finally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.

Endelig vil jeg gerne understrege vigtigheden af, at blod- eller plasmadonering er gratis.

The issue must therefore be regarded as remaining open until the referendum has been held.

Spørgsmålet må derfor opfattes som åbent, indtil folkeafstemningen er afholdt.

Comitology can be avoided by remaining within the Community framework.

Komitologien kan undgås ved at holde sig inden for fællesskabsrammen.

There are, however, an incredibly large number of problems remaining in the Middle East.

Undertrykkelsen af folket fortsætter med uformindsket styrke, hvilket er helt uacceptabelt.

The position of those Member States remaining outside monetary union will become a problem.

Problemet vil så være situationen i de lande, som forbliver uden for valutaunionen.

He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.

i sit Folk har han ikke Afkom og Æt i hans Hjem er der ingen tilbage;

We invited the Albanian interlocutors to Bonn and we are remaining in close contact.

Vi modtog de albanske samtalepartnere i Bonn, vi holder nær kontakt.

There is a remaining issue: the adaptation of existing legislation.

Der er endnu et spørgsmål, nemlig tilpasningen af eksisterende lovgivning.

It plugs one of the last remaining gaps in the working-time mosaic.

Det er den sidste brik i et puslespil af bestemmelser om arbejdstid.

I want to use the seconds remaining to me just to ask the Commission for something.

Jeg vil bruge de sidste sekunder til at bede Kommissionen om noget.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

relic · relief · relieved · religion · religious · relish · reluctant · reluctantly · remainder · remained · remaining · remains · remake · remark · remarkable · remarkably · Rembrandt · remediation · remedy · remembrance · reminder

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.