bab.la Language World Cup 2015

EL
VS
SW
Σ΄αγαπώ Ninakupenda

Vote for your favourite language!

Engelsk-dansk oversættelse af "remaining"

 

"remaining" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 496

remaining {adjektiv}

remaining {adj.} (også: additional, rest of)

øvrig {adj.}

to remain {verbum}

to remain [remained|remained] {vb} (også: to stay)

forblive {vb}
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "remaining":

Synonymer (engelsk) for "remain":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "remaining" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

We will stress the need for the remaining necessary measures to be put in place.

Vi vil eftertrykkeligt kræve, at de tiltag, der stadig er nødvendige, bliver taget.

However, there are still a few remaining obstacles which are included as amendments.

Der er imidlertid stadig visse hindringer, der finder udtryk som ændringsforslag.

I also want to point out the remaining loopholes that the Council has left.

Jeg vil imidlertid også nævne de huller, der stadig findes, som Rådet har efterladt.

Let me explain the reason why we consider the remaining five amendments unacceptable.

Lad mig forklare, hvorfor vi ikke kan acceptere de resterende fem ændringsforslag.

But that is not the sort of thinking that can eliminate remaining deficits.

Men det er ikke den slags tanker, som kan fjerne de mangler, der stadigvæk eksisterer.

The remaining Member States are in the process of preparing the necessary legislation.

De resterende medlemsstater er i færd med at forberede den nødvendige lovgivning.

But I am in favour of most responsibility remaining with the Member States.

Men jeg går ind for, at den største kompetence fortsat skal ligge hos medlemsstaterne.

The remaining quantity of 700 tonnes were seized by the Dutch prosecutor.

Det resterende kvantum på 700 tons blev beslaglagt af den hollandske anklagemyndighed.

The only thing remaining is the demand for a comprehensive shortening of working hours.

Nu står der altså blot et krav om en gennemgribende arbejdstidsforkortelse tilbage.

I hope it will soon be followed by the release of Burma's remaining political prisoners.

Jeg håber, at den snart følges op af løsladelser af andre politiske fanger i Burma.

The Council hopes that the remaining negotiations will soon be successfully concluded.

Rådet håber, at de resterende forhandlinger snart vil være veloverstået.

I am unable to accept the remaining amendments for a variety of reasons.

Jeg kan af forskellige grunde ikke acceptere de resterende ændringsforslag.

The first of these is extension to include the remaining Member States.

Det første er udvidelsen af Schengen-samarbejdet til de resterende medlemsstater.

However, it must now renew its efforts to tackle those remaining concerns.

Bulgarien har også gjort betydelige fremskridt for at nå dette stadium.

In terms of competition, no-one now stands to benefit by remaining outside.

Der er nemlig ikke længere nogle, der scorer konkurrencefordele ved at holde sig udenfor.

The biggest remaining problem is the lifts, which seem to have a mind of their own.

Det største tilbageværende problem er elevatorerne, som tilsyneladende kører på må og få.

It has also threatened the few remaining jobs in the British tobacco industry.

Den har også truet de få resterende arbejdspladser inden for den britiske tobaksindustri.

The cases of the remaining prisoners currently being reviewed should be finalised soon.

De verserende sager om de resterende fanger forventes snart afsluttet.

Finally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.

Endelig vil jeg gerne understrege vigtigheden af, at blod- eller plasmadonering er gratis.

The issue must therefore be regarded as remaining open until the referendum has been held.

Spørgsmålet må derfor opfattes som åbent, indtil folkeafstemningen er afholdt.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: stålsat, skærmbillede, slange, rød brandmand, blå brandmand

Lignende ord

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.