Engelsk-dansk oversættelse af "start"

EN start dansk oversættelse

volume_up
start {substantiv}

EN start
volume_up
{substantiv}

start (også: commencement, offset, outset, prime)
Briefly and to the point, the Luxembourg summit was a start, a very important start.
Kort og godt, topmødet i Luxembourg var en begyndelse, en meget vigtig begyndelse.
We have made a start, a good start and must progress hand in hand.
Vi er ved begyndelsen, en god begyndelse, som vi betræder i fællesskab.
While I welcome and support the Commission's proposals, they are a start.
Jeg glæder mig over og støtter Kommissionens forslag, der er en god begyndelse.
start (også: hitch, jerk, lurch)
volume_up
ryk {et}

Eksempelsætninger "start" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDenmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.
Danmark vil uden tvivl få glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.
EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60 % af rygerne begynder at ryge, når de er 13, og 90 % begynder, før de er 18.
EnglishWe must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
Vi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.
EnglishAnd what is happening in Chechnya is only the start of decolonization in Russia.
Og det, der foregår i Tjetjenien, er kun indledningen til Ruslands afkolonisering.
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Kommissionens embedsmænd planlægger at være der permanent fra den 1. februar 2002.
EnglishIf we do not make a new start based on this reality, Europe can have no future.
Hvis ikke vi tager udgangspunkt i denne kendsgerning, har Europa ingen fremtid.
EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Kære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.
EnglishI see it as a good start that we are able, today, to discuss it during the day.
Jeg mener, at det er en god start, at vi kan diskutere det i løbet af dagen i dag.
EnglishThe independently-made choices of Commissioners are a good start in that respect.
De uafhængigt foretagne valg af kommissærer er en god start i den forbindelse.
EnglishMr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.
Hr. formand, som start på mit indlæg vil jeg først gerne sige hjertelig tak til hr.
EnglishWe shall start with the joint debate on the following motions for resolutions:
Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om følgende beslutningsforslag:
EnglishI also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
Endvidere mener jeg, at det er uklogt selv at flytte unødigt rundt med mennesker.
EnglishMr President, I should like to start by congratulating Mrs Pery on her report.
Hr. formand, jeg vil gerne indledningsvis sige fru Pery tak for hendes betænkning.
EnglishI believe there are a number of solutions which can start to be applied here.
Jeg mener, at der er en række løsninger, som kan iværksættes i denne forbindelse.
EnglishI think that the Council should start having meetings, and voting, in public.
Jeg mener, at Rådets møder fremover bør være offentlige og afstemningerne ligeså.
EnglishTo start with, the Maastricht Treaty treated this type of expenditure differently.
For det første skelner Maastricht-traktaten i behandlingen af disse udgifter.
EnglishWe will start with the joint debate on the following motions for resolutions:
Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om følgende beslutningsforslag:
EnglishGovernments themselves should start up action plans for a package of policies.
Regeringerne bør selv iværksætte handlingsplaner for en helhed af politikker.
EnglishThere is not much time until the next discharge, which we start on in November.
Der er ikke lang tid til den næste decharge, som vi tager fat på i november.