Sådan skriver man et brev på dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "success"

 

"success" dansk oversættelse

Resultater: 1-28 af 3451

success {substantiv}

success {substantiv} (også: achievement)

succes {en}

Success depends on focussing on the issue of handling and clarifying Iraq's debt.

Succes afhænger af, om det afklares, hvordan problemerne vedrørende gælden løses.

This is the fourth success of the Greek Presidency that I want to mention today.

Det er den fjerde succes under det græske formandskab, som jeg vil nævne i dag.

Lech Wałę sa is the most prominent personification of Solidarity and its success.

Lech Walesa er den mest prominente personificering af Solidaritet og dets succes.

I trust the European Union’ s common foreign policy will be part of that success.

Jeg har tiltro til, at EU ' s fælles udenrigspolitik bliver en del af den succes.

Understanding your sales cycle is important to the overall success of your site.

Det er vigtigt for webstedets overordnede succes, at du forstår salgscyklussen.

success {substantiv}

medgang {en}

May I wish you every success.

Jeg ønsker Dem al mulig medgang.

I wish you every success.

Jeg ønsker Dem al mulig medgang.

I wish Ireland success.

Jeg ønsker Irland medgang.

success {substantiv} [figur.]

medvind (medgang) {en} [figur.]

succes {substantiv}

success {substantiv}

succes {en} (også: medgang)

Success depends on focussing on the issue of handling and clarifying Iraq's debt.

Succes afhænger af, om det afklares, hvordan problemerne vedrørende gælden løses.

This is the fourth success of the Greek Presidency that I want to mention today.

Det er den fjerde succes under det græske formandskab, som jeg vil nævne i dag.

Lech Wałę sa is the most prominent personification of Solidarity and its success.

Lech Walesa er den mest prominente personificering af Solidaritet og dets succes.

I trust the European Union’ s common foreign policy will be part of that success.

Jeg har tiltro til, at EU ' s fælles udenrigspolitik bliver en del af den succes.

Understanding your sales cycle is important to the overall success of your site.

Det er vigtigt for webstedets overordnede succes, at du forstår salgscyklussen.

achievement {substantiv}

succes {en} (også: handling)

Mr Tuomioja, you spoke about the European Union’ s remarkable achievement and its major success.

Hr. Tuomioja, De talte om EU ' s bemærkelsesværdige resultater og store succes.

Mr President, going from ECU 25 million to ECU 75 million is a major achievement.

Hr. formand, at gå fra 25 til 75 millioner er en stor succes.

Microcredit is a great achievement and it is not only one very famous organisation that has been successful.

Mikrolån er et stort fremskridt, og det er ikke blot én meget berømt organisation, som har haft succes med det.

That is an achievement that we should stress.

Det er en succes, vi skal understrege.

That is our first achievement.

Det er den første succes for vores arbejde.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "success":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "success" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.

Vi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.

We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.

Vi skal holde denne succesfulde kurs i en periode, der er afgørende for Unionen.

Denmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.

Danmark vil uden tvivl få glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.

The history of the Commission's delegations in Bosnia has become a success story.

Historien om Kommissionens delegationer i Bosnien er blevet en succeshistorie.

Looking at just those two simple items, success could still be within their grasp.

Ser man kun på disse to enkle bidrag, er succesen stadig inden for rækkevidde.

But I do wish the Irish presidency success in this and offer it my full support.

Jeg vil dog ønske formandskabet held og lykke med dette og tilsige min støtte.

The French Government successfully petitioned the Council to reject the draft.

Den franske regering opfordrede til og opnåede Rådets forkastelse af udkastet.

It is clear that a successful foreign policy cannot stand on one pillar alone.

Det er klart, at en vellykket udenrigspolitik ikke blot kan bygge på én søjle.

So this says something for the possibilities for a very successful job summit.

Så det siger noget om mulighederne for et meget vellykket beskæftigelsestopmøde.

Governments should not be trying to judge who will be innovative and successful.

Det bør ikke være regeringerne, som afgør, hvem der er innovativ og succesrig.

He has declared it to be a good and successful action with satisfactory results.

Han betegner det som en tilfredsstillende og vellykket aktion med gode resultater.

The UK presidency’ s contribution will be essential to the success of this process.

Det britiske formandskabs bidrag bliver væsentligt for, at denne proces kan lykkes.

Their consent to the Community depends on the success of the Community's policies.

Deres accept af Fællesskabet afhænger af, hvorvidt Fællesskabets politikker lykkes.

On that note, I wish this proposal every success and say thank you to Mr Carnero.

Således takker jeg Carlos Carnero González, idet jeg også ønsker ham held og lykke.

I wish him every success in his presidency on behalf of the people of Europe.

Jeg ønsker ham al mulig held og lykke i hans formandskab på vegne af Europas folk.

Mr President, all those taking part in the summit must ensure that it is a success.

Hr. formand, alle deltagende bør bidrage til at sikre en vellykket konference.

Cooperation between successive Presidencies is very important for continuity.

Samarbejde mellem de forskellige formandskaber er meget vigtigt for kontinuiteten.

In fact, you have successfully given a very high profile to this important issue.

Det er rent faktisk lykkedes Dem at give dette spørgsmål en meget høj profil.

If we want farming to have a future in Europe, then we must secure its succession.

Hvis vi fortsat vil have landbrug i Europa, må vi også tænke på vores efterfølgere.

I think that we must learn from the successes of the structural and cohesion funds.

Jeg tror, at vi må lære af succeserne fra Strukturfondene og Samhørighedsfonden.
 

Forum resultater

"success" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

subtlety · subtract · subtraction · suburb · suburban · suburbs · subversion · subversive · subway · succesful · success · successful · successfully · successive · successor · succinct · succulent · such · sucker · Sucre · sucrose

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.