Engelsk-dansk oversættelse af "vain"

EN vain dansk oversættelse

EN vain
volume_up
{adjektiv}

vain
The latter are tightening up policy in a vain belief that this should ease the problems, make integration a smoother process and lead to fewer people reaching our borders.
De strammer politikken i en forfængelig tro på, at det vil mindske problemerne, gøre integrationen smidigere og betyde, at færre mennesker når frem til vores grænser.

Eksempelsætninger "vain" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf no political solution is found, any military invasion could well be in vain.
Hvis der ikke opnås en politisk løsning, er alle militære erobringer nyttesløse.
EnglishAnd if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
Men er Kristus ikke oprejst da er vor Prædiken jo tom og eders Tro også tom.
EnglishThou sayest, (but they are but vain words,) I have counsel and strength for the war.
Du mener vel at et blot og bart Ord er det samme som Plan og Styrke i Krig?
EnglishWe, the legislators, must ensure that the efforts of citizens are not in vain.
Vi skal som lovgivere sikre, at borgernes bestræbelser ikke er forgæves.
EnglishBut in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Men de dyrke mig forgæves idet de lære Lærdomme som ere Menneskers Bud.
EnglishRemember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Hvor længe vil du skjule dig HERRE for evigt hvor længe skal din Vrede lue som Ild?
EnglishAn horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
til Frelse slår Stridshesten ikke til trods sin store Styrke redder den ikke.
EnglishThe Commission has now been negotiating with them for eleven years... in vain.
På trods af at Kommissionen har forhandlet med dem i 11 år - forgæves.
EnglishOtherwise all our other efforts in the area of development will be very much in vain.
For ellers vil hele vores indsats inden for udviklingsområdet i høj grad være forgæves.
EnglishLet us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Lader os ikke have Lyst til tom Ære så at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.
EnglishHowbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Men de dyrke mig forgæves idet de lære Lærdomme som ere Menneskers Bud.
EnglishPlease be assured that the sacrifice of Martín Carpena has not been in vain.
De kan være sikre på, at Martín Carpenas offer ikke har været forgæves.
EnglishI would ask for the Commissioner to be present, otherwise our words will all be in vain.
Derfor anmoder jeg om, at kommissæren kommer til stede, ellers taler vi helt forgæves.
EnglishAll the efforts, both military and civilian, made up till now would then have been in vain.
Alle bestræbelser både fra militært og civilt hold har hidtil været forgæves.
EnglishBehold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?
Dens Nysen fremkalder strålende Lys som Morgenrødens Øjenlåg er dens Øjne.
EnglishBut shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
Men hold dig fra den vanhellige tomme Snak; thi sådanne ville stedse gå videre i Ugudelighed
EnglishShould a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind?
"Mon Vismand svarer med Mundsvejr og fylder sit Indre med Østenvind.
EnglishAll efforts on our part towards human rights have to date been in vain.
Alle bestræbelser på at indføre menneskerettigheder fra vores side har været forgæves.
EnglishHowever, without the stepping stone of Nice, much of that will be in vain.
Men uden Nice som et skridt på vejen vil meget af dette være forgæves.
EnglishTherefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.
så oplader Job sin Mund med Tant uden Indsigt taler han store Ord.