Sådan skriver man et CV på dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "vigilant"

 

"vigilant" dansk oversættelse

Resultater: 1-28 af 225

vigilant {adjektiv}

vigilant {adj.} (også: attentive, aware, observant)

opmærksom {adj.}

This House must be vigilant in ensuring that it can never again be repeated.

Parlamentet skal være opmærksom på at sikre, at det aldrig kan gentage sig.

I believe it is important to stress this and to be extremely vigilant.

Jeg mener, det er vigtigt at gentage dette og at være yderst opmærksom.

We therefore need to be vigilant on definitions and labelling.

Det drejer sig altså om at være opmærksom på definitioner og mærkning.

I can therefore assure you once again that the Commission is aware of the problems, and we are being vigilant.

Jeg kan således endnu en gang forsikre Dem om, at Kommissionen er opmærksom på problemerne.

We will be very vigilant on this.

Vi vil være meget opmærksom på dette punkt.

vigilant {adj.} (også: wary, tentative, cautious, careful)

forsigtig {adj.}

I believe that it is absolutely essential to be particularly vigilant and prudent, and to think too of our farmers, who are in fact asking us to have a little more confidence in them.

Jeg mener, at det er absolut nødvendigt, at man er særlig opmærksom og forsigtig, og at man ligeledes tænker på vores landmænd, som jo også beder om, at man har lidt mere tillid til dem.

vigilant {adj.} (også: shy)

vagtsom {adj.}

The Commission will continue to be especially vigilant in ensuring that the potentially most vulnerable sectors are taken into account.

Kommissionen vil fortsætte med at være særligt vagtsom for at sikre, at der tages hensyn til de potentielt mest sårbare sektorer.

That is why, in spite of supporting this report, it is important to remain vigilant on all the initiatives taken by the Commission to deal effectively and in a broader way with the problem.

Derfor, til trods for vores støtte til denne betænkning, er det vigtig at forblive vagtsom over for alle Kommissionens initiativer med henblik på at klare problemet effektivt og mere bredt.

vigil {substantiv}

vigil {substantiv} [rel.]

vigilie {en} [rel.]

vigil {substantiv} [rel.]

nattegudstjeneste {en} [rel.]
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "vigilant":

Synonymer (engelsk) for "vigil":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "vigilant" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Protection of heritage is an area over which we must be continually vigilant.

Beskyttelse af naturarven er et spørgsmål, vi til stadighed bør være opmærksomme på.

In this context, there is also a need to be vigilant with regard to human rights.

I denne forbindelse må man ligeledes tage hensyn til menneskerettighederne.

However, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.

Vi skal imidlertid være årvågne, hvis vi vil undgå at drive i den retning.

The European Parliament must make bold proposals and must remain very vigilant.

Europa-Parlamentet skal komme med dristige forslag og vise sig årvågent.

Finally, the potential threat of bioterrorism means we need to be particularly vigilant.

Endelig kræver den eventuelle bioterrortrussel, at vi er ganske særligt agtpågivende.

Nevertheless, we must remain vigilant, given the legal ambiguities of the Treaties.

Vi skal dog forblive agtpågivne på grund af de juridiske tvetydigheder i disse traktater.

The European Parliament must now be vigilant in making sure the law is put into practice.

Europa-Parlamentet skal nu være årvågent og sikre, at loven omsættes til praksis.

It is important that the EU institutions remain vigilant on this matter.

Det er vigtigt, at EU ' s institutioner forbliver årvågne i denne sag.

We need to be very vigilant, and this Parliament as a whole, I hope, will be so.

Vi skal være på vagt, og det håber jeg, at hele Parlamentet vil være.

My positive attitude remains fundamentally an attitude of vigilant friendship.

Så vær dog ærlig, og giv udtryk for, at vi ikke kan finansiere det.

We must therefore maintain a constructive and vigilant attitude for the future.

Derfor bliver vi nødt til at opretholde en konstruktiv og overvågende holdning for fremtiden.

We in Parliament must also be vigilant in seeing that the Commission carries out this task.

Vi i Parlamentet må også holde et vågent øje med, at Kommissionen gør noget ved denne opgave.

We must be vigilant to ensure it is implemented thoroughly and urgently.

Vi må passe på at sikre, at det gennemføres omhyggeligt og så hurtigt som overhovedet muligt.

You are all undoubtedly aware that we must be especially vigilant on these issues.

På det område vil De, mine damer og herrer, kunne forstå, at vi skal være særligt opmærksomme.

We must, however, remain vigilant, not least in the immediately ensuing days and weeks.

Vi skal dog fortsat være årvågne, også i de kommende dage og uger.

Now those involved in this sector will not give up the struggle and they will remain vigilant.

Men aktørerne i denne sektor vil ikke strække våben, de holder stadig vagt.

However I would like to say that the Commission is very vigilant.

Jeg vil dog gerne tilføje, at Kommissionen er særdeles agtpågivende.

Our citizens expect and are entitled to a vigilant and positive response.

Vores borgere forventer med rette en årvågen og positiv reaktion.

We will therefore have to be vigilant, as contradictory measures are being taken simultaneously.

Vi bør imidlertid være på vagt, da der samtidig træffes en række modstridende foranstaltninger.

On the other hand, we need to be even more vigilant in view of the potential dangers it involves.

Til gengæld skal vi være mere forsigtige og årvågne over for de mulige farer, den medfører.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Vietnam · Vietnamese · view · viewer · viewers · viewing · viewpoint · views · vigil · vigilance · vigilant · vigor · vigorous · vigorously · vigour · viking · villa · village · villain · villainous · Vilnius

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.