Sådan skriver man et CV på dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "to weave"

 

"to weave" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 24

to weave {verbum}

This, however, must not be a reason for reopening the constitutional negotiations, as if we were weaving Penelope's shroud.

Dette må dog ikke være grundlaget for at indlede en ny forfatningsforhandling - som var vi ved at væve Penelopes ligklæde.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "weave":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "to weave" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,

Derpå tilvirkede de Kjortlerne til Aron og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde

Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.

Til Skamme er de som væver Linned Heglersker og de som væver Byssus;

And he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.

Derpå tilvirkede de Kåben som hører til Efoden i vævet Arbejde helt og holdent af violet Purpur.

We have woven ties which we mend when they become frayed.

Vi væver bånd, som vi lapper sammen, når de hænger i laser.

These include chives, non-woven textiles, wine, snack foods and so on.

Det drejer sig bl.a. om knive, fiberdug, vin, snacks etc.

Indeed, our countries have woven links with the countries of Africa, a past, a history, lessons of experience.

Vores lande har bånd tilbage til fortiden, historien og læren af vores erfaringer til fælles med landene i Afrika.

This complicated weave of opinions can be disentangled only with great readiness to compromise by all participants.

Dette komplicerede fletværk af meninger kan kun redes ud, hvis der hos alle berørte parter er stor vilje til kompromis.

We are all ducking and weaving our way around the issue.

Man kryber udenom, man ser den anden vej.

And he brake down the houses of the sodomites, that were by the house of the LORD, where the women wove hangings for the grove.

Han lod Mandsskøgernes Kamre i HERRENs Hus rive ned dem i hvilke Kvinderne vævede Kjortler til Asjera.

They hatch cockatrice' eggs, and weave the spider's web: he that eateth of their eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper.

Slangeæg ruger de ud og Spindelvæv er hvad de væver.

Four hundred and forty-two years of continued and peaceful presence have woven economic, cultural, spiritual, family and political ties.

Gennem 442 års konstant og fredelig tilstedeværelse er der knyttet bånd, både af økonomisk og af kulturel, åndelig, familiemæssig og politisk art.

That is why I believe that a judicious, foresighted and integrationist policy is essential to weave the Albanians into the fabric of Macedonian society.

Derfor mener jeg, at en klog, forudseende og integrerende politik er nødvendig for at integrere albanerne i Makedonien.

They must do this whilst being careful not to rip the social fabric which in many countries, including mine, has taken many years to weave.

Når de gør det, skal de samtidig passe på ikke at skade den sociale struktur, som det i mange lande - inklusive mit eget - har taget mange år at opbygge.

Indeed, they are an absolutely essential component, because we already have very close-woven information and communication networks at our disposal there.

De er sågar et meget væsentligt element, fordi vi der allerede råder over meget tætte informations- og kommunikationsnet, som vi kan udnytte.

Religion, the Catholic Church and other religious organisations play an enormous role in weaving the social fabric and preventing social exclusion.

Religion, den katolske kirke og andre religiøse organisationer spiller en kolossal rolle for sammenhængen i det sociale netværk og for at forhindre social udstødelse.

We are able to give it credibility precisely because the Portuguese Presidency has teased out the threads of unification and woven these together to form a tapestry.

Og det tror jeg netop, at vi er ved at gøre, fordi det portugisiske formandskab har trukket i harmoniseringens tråde og stykket de forskellige dele af mosaikken sammen.

The Spanish legal system will do its best with this case, but we cannot fail to acknowledge that legal and political powers will unfortunately weave a tangled web around it.

Den spanske domstol vil behandle sagen efter bedste evne, men styrken ligger i at erkende, at retsvæsenet og politikerne på en uheldig måde vil forvikle sagen.

Indeed, for over three years, 350 Commission officials and over 700 people in the Commission delegations have been patiently weaving the fabric of this silent tapestry.

Dag ind og dag ud i tre år har 350 af Kommissionens tjenestemænd og over 700 medarbejdere fra Kommissionens delegationer nemlig tålmodigt spundet trådene til denne tavse revolution.

For the English-speaking world I would venture to put on record that the acceptance of non-conventional medicine is a core value in that culture and is woven out of three different strands.

For den engelsktalende del af verden vil jeg driste mig til at sige, at accepten af den ikke-konventionelle medicin er en central værdi i denne kultur, og den består af tre grene.

And there shall be an hole in the top of it, in the midst thereof: it shall have a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of an habergeon, that it be not rent.

Midt på skal den have en Halsåbning ligesom Halsåbningen på en Panserskjorte omgivet af en Linning i vævet Arbejde for at den ikke skal rives itu;
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

weakling · weakness · wealth · wealthy · weapon · weapons · wear · weary · weasel · weather · weave · web · weblog · website · wedding · wedding-party · wedge · Wednesday · weed · week · week-end

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.