finsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Yhteenvetona...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Yhteenvetona...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Kaiken kaikkiaan
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Yleisesti ottaen
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Näemme siis, että...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Kaiken kaikkiaan
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare