fransk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Pour résumer...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
En résumé...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Globalement...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Dans l'ensemble...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...nous amène à la conclusion que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
On peut alors voir que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Tout cela indique que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
En définitive...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare