Græsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Εν περιλήψει,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Εν ολίγοις,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Εν συντομία,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Σε γενικές γραμμές,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Συνοπτικά...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare