polsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Podsumowując, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
W podsumowaniu, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
W sumie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Ogólnie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...prowadzi do wniosku, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Widzimy więc, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare