portugisisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Este trabalho começou apontando...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A prévia discussão buscou...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Resumindo, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Em suma, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Em síntese, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
De modo geral, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...nos leva à conclusão de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Pode-se ver então que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Recapitulando, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare