rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare