spansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
En resumen,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
En síntesis,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
En definitiva,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
En términos generales,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
... nos lleva a la conclusión de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Podemos evidenciar que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Todo esto apunta a...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
En resumen...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare