tjekkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Abych to shrnul(a),...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Souhrnně lze říci,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
... nás vede k závěru, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Vidíme tedy, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Zároveň...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare