tysk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Zusammenfassend...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Zusammenfassend...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Im Großen und Ganzen...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Insgesamt...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
All dies deutet darauf hin, dass...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Alles in allem...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare